Navigatsioonitee

Iraagi pagulased Süürias, kes hoiavad käes ümberasustamistaotlusi, et demonstreerida oma rasket olukorda.

Ettepanek, mis käsitleb programmi, mille eesmärk on koordineerida pagulaste ümberasustamist ELi tasandil

Miljonid inimesed üle kogu maailma on põgenenud oma kodudest kas sõja- või tagakiusamise hirmus. Enamik neist on leidnud varjupaiga lähedalasuvates arenguriikides – nii näiteks on Pakistanis ja Süürias umbes 3 miljonit pagulast.

Mõned pagulased ei saa koju tagasi pöörduda või ei soovi seda teha, kuna neid hakataks jätkuvalt taga kiusama. Paljud pagulastest elavad eluohtlikes tingimustes või on neil erivajadused, millega ei arvestata riigis, kus nad on otsinud kaitset. Sellistel juhtudel on tavaliselt lahenduseks ümberasustamine – põgenike ümberpaigutamine teise varjupaika pakkuvasse riiki.

ÜRO Pagulaste Ameti hinnangul on vaja ümberasustada 747 000 pagulast. Siiski leidis 2008. aastal uue kodu vähem kui 66 000 pagulast, kellest 4387 asustati ümber ELi liikmesriikidesse. See arv on märkimisväärselt väiksem kui teiste maailma arenenud riikide, eelkõige Ameerika Ühendriikide, Kanada ja Austraalia puhul.

Asjaomase ettepaneku English eesmärk on tõhustada ELi reageerimist ümberasustamisega seotud küsimuste lahendamisel ja vähendada ELi liikmesriikidesse ebaseaduslikult siseneda püüdvate ning nii oma eluga riskivate pagulaste arvu.

Praegu ümberasustavad järjepidevalt vaid 10 ELi liikmesriiki kolmandatest riikidest pärit pagulasi ning tavaliselt ei ole see tegevus nende vahel eriti koordineeritud või läbi arutatud. Asjaomases kavas kutsutakse üles vabatahtliku programmi loomisele, et edendada poliitilist ja praktilist koostööd.

Programmi eesmärk oleks muuta pagulaste vastuvõtmine riikidele hõlpsamaks ja tulusamaks. Samuti tõhustataks selle raames ka riiklike ümberasutamisega seotud jõupingutuste humanitaar- ja poliitilist mõju. Asjaomases programmis osalemise julgustamiseks saaksid riigid iga programmi raames ümberasustatud pagulase kohta 4000 eurot.

Samuti loodaks asjaomase programmi raames eksperdirühm, et tuvastada need pagulasterühmad, kellele peaks eelkõige tähelepanu pöörama, näiteks Iraagi põgenikud Süürias ja Jordaanias või Sudaani pagulased Tšaadis. Uus Euroopa Varjupaigaküsimuste Tugiamet aitaks koordineerida riikide ühistegevust, näiteks valiku- ja teabekogumismissioone.

Asjaomases ettapanekus käsitletakse vaid kolmandatest riikidest pärit pagulasi. Riikidele jääks õigus otsutada selle üle, milliseid pagulasi vastu võtta ja kui palju.

 

ELi varjupaigapoliitika välispoliitilised aspektid DeutschEnglishfrançais

Lugege täiendavalt ELi varjupaigasüsteemi kohta DeutschEnglishfrançais

Kõrge kontrastsusega versioon Tavaline kirjasuurus Kirjasuurus 200 % saada sõbrale prindi see lehekülg

 

Kas leidsite otsitava teabe?

Jah Ei

Mida te otsisite?

Kas teil on ettepanekuid?

Kasulikud viidad