Διαδρομή πλοήγησης

Μια νέα ζωή για τους πρόσφυγες - 02/09/2009

Ιρακινοί πρόσφυγες στη Συρία με αιτήσεις επανεγκατάστασης ©EC

Πρόταση για πρόγραμμα συντονισμού της επανεγκατάστασης προσφύγων σε επίπεδο ΕΕ.

Εκατομμύρια άνθρωποι σε όλο τον κόσμο εγκαταλείπουν τις εστίες τους εξαιτίας του πολέμου ή του φόβου εκδίωξής τους. Οι περισσότεροι ζητούν άσυλο σε γειτονικές αναπτυσσόμενες χώρες - για παράδειγμα το Πακιστάν και η Συρία φιλοξενούν συνολικά περίπου 3 εκατομμύρια πρόσφυγες.

Ορισμένοι πρόσφυγες δεν μπορούν ή δεν επιθυμούν να επιστρέψουν στα σπίτια τους διότι αντιμετωπίζουν συνεχώς διώξεις. Πολλοί ζουν επίσης σε επικίνδυνες συνθήκες ή έχουν ιδιαίτερες ανάγκες που δεν μπορούν να αντιμετωπιστούν στη χώρα στην οποία αναζητούν καταφύγιο. Σε τέτοιες περιπτώσεις, η συνήθης λύση είναι η επανεγκατάσταση, δηλαδή η μεταφορά των προσφύγων σε άλλη χώρα που μπορεί να τους προσφέρει άσυλο.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της αρμόδιας υπηρεσίας των Ηνωμένων Εθνών, 747.000 πρόσφυγες χρειάζονται επανεγκατάσταση. Λιγότεροι από 66.000 βρήκαν νέες εστίες το 2008 και μόνο 4.378 από αυτούς επανεγκαταστάθηκαν στην ΕΕ. Ο συγκεκριμένος αριθμός είναι αρκετά χαμηλότερος από ό,τι σε άλλες ανεπτυγμένες χώρες, ιδίως στις ΗΠΑ, τον Καναδά και την Αυστραλία.

Με την πρόταση English αυτή επιδιώκεται η καλύτερη ανταπόκριση της Ευρώπης στις ανάγκες επανεγκατάστασης, ώστε να μειωθεί ο αριθμός των προσφύγων που διακινδυνεύουν τη ζωή τους για να φθάσουν παράνομα στις ακτές της ΕΕ.

Μόνο 10 κράτη μέλη της ΕΕ δέχονται σήμερα πρόσφυγες προς επανεγκατάσταση από τρίτες χώρες, με ελάχιστη συνήθως διαβούλευση ή συντονισμό μεταξύ τους. Το σχέδιο προβλέπει τη δημιουργία εθελοντικού προγράμματος που θα ενισχύσει την πολιτική και πρακτική συνεργασία.

Το πρόγραμμα έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε να διευκολύνει τις χώρες να δέχονται πρόσφυγες με οικονομικά αποδοτικότερους τρόπους. Αναμένεται δε ότι θα ενισχύσει τον ανθρωπιστικό και πολιτικό αντίκτυπο των εθνικών προσπαθειών επανεγκατάστασης. Για να ενθαρρυνθεί η συμμετοχή, θα χορηγούνται σε κάθε χώρα 4.000 ευρώ για κάθε πρόσφυγα που θα επανεγκαθίσταται στο πλαίσιο του προγράμματος.

Επίσης, θα συσταθεί ομάδα εμπειρογνωμόνων που θα καθορίζει τις ομάδες προσφύγων στις οποίες θα πρέπει να δίνεται προτεραιότητα, για παράδειγμα στους Ιρακινούς πρόσφυγες στη Συρία και την Ιορδανία ή στους Σουδανούς πρόσφυγες στο Τσαντ. Η νέα Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Υποστήριξης για το Άσυλο θα βοηθά τις χώρες να αναλαμβάνουν κοινές δραστηριότητες, όπως αποστολές επιλογής και εξακρίβωσης των πραγματικών περιστατικών.

Η πρόταση αφορά μόνο τους πρόσφυγες από τρίτες χώρες. Οι χώρες θα διατηρήσουν το δικαίωμα να αποφασίζουν ποιους και πόσους πρόσφυγες θα δέχονται.

 

Εξωτερικές πτυχές της ευρωπαϊκής πολιτικής για το άσυλο DeutschEnglishfrançais

Περισσότερα για το ευρωπαϊκό σύστημα χορήγησης ασύλου DeutschEnglishfrançais

Επιλέξτε υψηλή αντίθεση Επιλέξτε κανονικό μέγεθος γραμματοσειράς Αυξήστε το μέγεθος κατά 200% Στείλτε σε ένα φίλο Εκτύπωση

 

Βρήκατε την πληροφορία που ζητούσατε;

Ναι Όχι

Ποια πληροφορία ζητούσατε;

Έχετε να προτείνετε κάτι;

Χρήσιμοι σύνδεσμοι