Sti

Et nyt liv til flygtninge - 02/09/2009

Irakiske flygtninge i Syrien med ansøgninger om genbosættelse i hånden ©EC

Forslag til program, der skal koordinere genbosættelse af flygtninge på EU-plan

Millioner af mennesker i verden er flygtet fra hus og hjem på grund af krige eller af frygt for forfølgelse. De fleste har søgt asyl i nabolande til deres hjemland. Pakistan og Syrien huser f.eks. tilsammen ca. 3 millioner.

Nogle kan ikke vende hjem eller vil ikke tilbage, fordi de stadig risikerer at blive forfulgt. Mange lever under livsfarlige forhold eller har behov, der ikke kan løses i det land, de har søgt beskyttelse i. I sådanne tilfælde er løsningen normalt genbosættelse – dvs. at flygtninge overføres til et andet asylland.

FN's Flygtningehøjkommissariat anslår, at 747 000 flygtninge har behov for genbosættelse. Ikke desto mindre blev ikke engang 66 000 genbosat i 2008, heraf kun 4 378 i EU. Det er langt mindre end i andre dele af den udviklede verden, specielt USA, Canada og Australien.

Det nye forslag English skal styrke EU's indsats – og mindske antallet af flygtninge, der risikerer liv og levned for at komme illegalt ind i EU.

I øjeblikket er det kun ti EU-lande, der genbosætter flygtninge fra lande uden for EU – ofte uden videre indbyrdes høring eller samordning. Forslaget går ud på at oprette et frivilligt program, der skal sikre et tættere politisk og praktisk samarbejde.

Programmet skal gøre det lettere og billigere for landene at tage imod flygtninge. Det vil også øge den humanitære og politiske virkning af landenes egen indsats. For at tilskynde landene til at deltage får de 4 000 euro for hver flygtning, de genbosætter som led i programmet.

Der nedsættes en ekspertgruppe, som skal se på, hvilke grupper af flygtninge der bør have førsteprioritet, f.eks. irakiske flygtninge i Syrien og Jordan eller sudanesiske flygtninge i Tchad. Det nye Europæiske Asylstøttekontor skal hjælpe landene med fælles aktiviteter som udvælgelse og undersøgelsesrejser.

Forslaget handler udelukkende om flygtninge fra lande uden for EU. Landene kan fortsat selv bestemme, hvilke flygtninge de vil genbosætte og hvor mange.

 

EU's asylpolitik – eksterne aspekter DeutschEnglishfrançais

Mere om EU's asylordning DeutschEnglishfrançais

Vælg høj kontrast Normal skriftstørrelse Forstør skrift med 200 procent send til en ven udskriv siden

 

Fandt du det, du søgte?

Ja Nej

Hvad ledte du efter?

Har du forslag til forbedringer?

Nyttige links