Навигационна пътека

Нов живот за бежанците - 02/09/2009

Иракски бежанци в Сирия държат заявления за презаселване ©EC

Предложение за програма за координация на презаселването на бежанци на ниво ЕС.

Милиони хора по света са напуснали дома си поради война или страх от преследване. Повечето са потърсили убежище в съседни развиващи се държави - Пакистан и Сирия например са приютили общо 3 млн. души.

Някои от бежанците не могат или не желаят да се върнат в родината си, тъй като там ще бъдат постоянно преследвани. Също така много от бежанците живеят при рисковани обстоятелства или имат специфични нужди, които не могат да бъдат задоволени от страната, в която са потърсили закрила. При подобни случаи решението обикновено е презаселване – прехвърляне на бежанците в друга страна на убежище.

По изчисления на агенцията на ООН за бежанците 747 000 бежанци трябва да бъдат презаселени. Въпреки това през 2008 г. едва 66 000 души са намерили нов дом, като от тях 4378 са били презаселени в ЕС. Този брой е значително по-малък от броя на бежанците презаселени в други развити части на света, по-конкретно в САЩ, Канада и Австралия.

Новото предложение English на Комисията има за цел да подобри действията за презаселване в Европа, като по този начин се намали броят на бежанците, които рискуват живота си опитвайки се да достигнат незаконно бреговете на ЕС.

Понастоящем само 10 страни от Съюза имат установена процедура за презаселване на бежанци, идващи от страни извън ЕС, и обикновено няма особено съгласуване и координация между тях. Планът предлага създаването на доброволна програма за засилване на политическото и практическо сътрудничество.

Програмата е изготвена с цел да улесни държавите и да им спести разходи при приемането на бежанци на тяхна територия. Тя също така ще засили хуманитарния и политическия ефект от националните усилия за презаселване. За насърчаване на участието, страните ще получават по 4000 евро за всеки презаселен по програмата бежанец.

В рамките на програмата ще бъде съставена група, която да определя групи от бежанци, на които да бъде даден приоритет, например иракски бежанци в Сирия и Йордания или судански бежанци в Чад. Новосъздадената Европейска служба за подкрепа в областта на убежището ще помага на държавите при съвместни дейности, като подбор и мисии за фактологическо проучване.

Предложението се отнася единствено за бежанци извън ЕС. Държавите си запазват правото да решават кои бежанци да приемат и какъв брой.

 

Външни аспекти на политиката на ЕС за убежище DeutschEnglishfrançais

Повече за системата за предоставяне на убежище в ЕС DeutschEnglishfrançais

Висококонтрастна версия Нормален размер на шрифта Максимален размер на шрифта Изпратете на приятел Разпечатайте страницата

 

Намерихте ли търсената от вас информация?

Да Не

Какво търсехте?

Имате ли предложения?

Полезни връзки