Sökväg

Nya riktlinjer för uppehållsrätten - 02/07/2009

Resväska ovanpå en Europakarta ©EC

I en del EU-länder kan det vara svårt att få uppehållstillstånd fastän man har rätt till det. EU-kommissionen ger därför ut riktlinjer för hur reglerna ska tillämpas.

Ungefär 8 miljoner européer bor och arbetar utomlands i ett annat EU-land – en grundläggande rättighet för EU-medborgare. Men det är inte alltid så enkelt.

En del länder har infört villkor för uppehållstillstånd som strider mot EU-rätten, bland annat för att minska antalet skenäktenskap.

Många har klagat på att lagen om uppehållsrätt är otydlig, och därför ger kommissionen nu ut riktlinjer English för att klargöra reglerna.

De flesta fall där uppehållsrätten inte respekteras gäller personer från länder utanför EU som är gifta med EU-medborgare. De har också rätt att bo och resa fritt i EU.

Fram till nyligen har många länder krävt att dessa personer först måste ha uppehållstillstånd i ett annat EU-land innan de kunde få tillstånd i det nya landet. På så vis har man lättare kunnat avvisa personer som man misstänker har gift sig med en EU-medborgare bara för att kunna invandra till EU. Men i en banbrytande dom förra året slog EG-domstolen fast att detta krav kränker dessa personers rättigheter.

Det förekommer också klagomål från EU-medborgare som ansöker om uppehållstillstånd i ett annat EU-land. I vissa länder måste de skicka in helt onödiga handlingar.

I riktlinjerna bekräftas att EU-länderna får införa visumkrav för makar från länder utanför EU. Men det står också att de nationella myndigheterna måste utfärda ett visum. EU-länder får också utreda misstänkta skenäktenskap, men endast utifrån vissa kriterier. Myndigheterna måste också se till omständigheterna i varje enskilt fall.

Personer som utgör ett hot mot ett lands grundläggande intressen får utvisas. Den fria rörligheten kan också begränsas med hänsyn till den allmänna säkerheten.

I fjol granskade EU hur väl medlemsländerna följer 2004 års direktiv om fri rörlighet för personer. Man fann då att många nationella lagar som ska införliva direktivet hade stora brister. Inte ett enda land hade införlivat EU-lagen helt korrekt.

Fri rörlighet i EU – en grundläggande rättighet English

Välj hög kontrast Normal textstorlek Öka textstorlek med 200 procent Tipsa en vän Skriv ut denna sida

 

Hittade du vad du letade efter?

Ja Nej

Vad letade du efter?

Har du några förslag på förbättringar?

Länkar