Navigačný riadok

Život v inej krajine EÚ - 02/07/2009

Cestovný kufor položený na mape Európy ©EC

Niektoré krajiny EÚ sťažujú štátnym príslušníkom iných členských štátov získanie povolenia na pobyt.

Približne 8 miliónov Európanov žije a pracuje mimo svojej vlastnej krajiny v rámci EÚ a využíva tak jedno zo základných práv občanov Únie. Nie vždy je to však také jednoduché.

Niektoré krajiny stanovili podmienky na udeľovanie povolení na pobyt, aby tak zabránili formálnym sobášom a inému zneužívaniu práv na pobyt v rámci EÚ, čím porušujú právne predpisy EÚ.

Európska komisia nedávno uverejnila usmernenia English objasňujúce práva na pobyt, aby sa vyhla ďalším sťažnostiam, že príslušné právne predpisy sú zavádzajúce.

Jedny z najčastejších porušení sa týkajú ľudí z tretích krajín, ktorí prostredníctvom sobáša s občanom EÚ získajú právo na pobyt a voľný pohyb v rámci EÚ.

Až donedávna vyžadovalo mnoho krajín, aby takíto manželia/manželky preukázali, že majú právo na pobyt aj v inom členskom štáte EÚ predtým, ako im udelia povolenie v danej krajine. Úrady tak mohli ľahšie vyhostiť občanov podozrivých z fingovaného manželstva, ktorého jediným účelom bolo prisťahovanie do EÚ. Európsky súdny dvor však minulý rok vydal precedentné rozhodnutie, podľa ktorého takáto požiadavka porušuje práva manželov.

Niektoré sťažnosti sa týkali krajín, ktoré od občanov EÚ vyžadovali pri žiadosti o trvalý pobyt predloženie nepotrebných dokumentov.

Podľa nových usmernení môžu európske krajiny žiadať od manželov z tretích krajín víza. Zároveň sa v nich uvádza, že štátne orgány im musia tieto víza udeliť. Krajiny EÚ majú právo vyšetriť podozrivé manželstvá. Vyšetrovanie však musí byť založené na jasne definovaných kritériách, a musí zohľadniť všetky okolnosti pre každý jednotlivý prípad.

Vysťahovanie hrozí osobám, ktoré predstavujú hrozbu pre základné záujmy krajiny. Krajiny môžu obmedziť právo na voľný pohyb aj v prípade, ak je v hre verejná bezpečnosť.

EÚ minulý rok preskúmala súlad so smernicou o voľnom pohybe z roku 2004 a zistila vážne nedostatky v mnohých transponovaných vnútroštátnych právnych predpisoch. Transponovať ustanovenia EÚ do vlastných právnych predpisov v plnom rozsahu, účinne a presne sa nepodarilo žiadnemu z členských štátov EÚ.

Voľný pohyb v EÚ – základné právo English

Choose high-contrast version Set page to normal font size Increase font size by 200 percent poslať túto stránku priateľovi vytlačiť túto stránku

 

Našli ste informácie, ktoré ste hľadali?

Áno Nie

Aké informácie ste hľadali?

Máte nejaké návrhy?

Užitočné odkazy