Navigointipolku

EU selkeyttää oleskeluoikeuksia koskevia sääntöjä - 02/07/2009

Matkalaukku, jonka alla on Euroopan karttoja © EC

EU-kansalaisten on vaikea saada oleskelulupaa eräissä EU-maissa, joiden viranomaiset soveltavat nykyistä lainsäädäntöä virheellisesti.

Noin 8 miljoonaa EU-kansalaista asuu ja työskentelee jossakin toisessa EU-maassa ja käyttää näin yhtä EU-kansalaisen perusoikeuksista. Oleskeluoikeuden hyödyntäminen ei ole kuitenkaan aina helppoa.

Estääkseen lumeavioliittoja ja EU:n oleskeluoikeuksien väärinkäyttöä jotkut EU-maat ovat asettaneet oleskeluluvan myöntämiselle ehtoja, jotka rikkovat EU:n lainsäädäntöä.

Oleskeluoikeuksia koskevaa lainsäädäntöä on pidetty monimutkaisena ja epäselvänä, joten komissio on nyt julkaissut suuntaviivat English määräysten selkeyttämiseksi.

Useimmiten oleskeluluvan aiheeton epääminen koskee EU:n ulkopuolelta tulevia henkilöitä, jotka ovat naimisissa EU-kansalaisen kanssa ja joilla näin on oikeus asua ja liikkua vapaasti EU:ssa.

Monet EU-maat ovat vielä hiljattain edellyttäneet, että EU:n ulkopuolelta tulevilla aviopuolisoilla on oltava jonkin toisen EU-maan myöntämä oleskeluoikeus ennen kuin heille myönnetään oleskeluoikeus kyseisessä maassa. EU-maiden on näin ollut helpompi karkottaa aviopuolisoja, joiden epäillään avioituneen EU-kansalaisen kanssa vain päästäkseen muuttamaan EU:hun. Euroopan yhteisöjen tuomioistuin totesi kuitenkin viime vuonna antamassaan ennakkopäätöksessä, että tällainen vaatimus rikkoo aviopuolison oikeuksia.

Valitusten mukaan jotkut jäsenmaat vaativat oleskelulupaa hakevilta EU-kansalaisilta myös ylimääräisiä asiakirjoja, joita EU-lainsäädäntö ei edellytä.

Uusien suuntaviivojen mukaan EU-maat voivat vaatia, että EU:n ulkopuolelta tulevalla aviopuolisolla on viisumi. Toisaalta kansallisten viranomaisten on myönnettävä aviopuolisoille tällainen viisumi. EU-maat voivat tutkia epäiltyjä lumeavioliittoja, mutta tutkimusten on perustuttava tarkoin määriteltyihin syihin. Tapausten tutkinnassa viranomaisten on myös otettava huomioon kaikki asiaan liittyvät seikat.

Henkilö voidaan karkottaa maasta, jos hän toiminnallaan uhkaa yhteiskunnan etua. Vapaata liikkumista voidaan rajoittaa myös yleiseen turvallisuuteen liittyvistä syistä.

EU tutki viime vuonna, miten vuonna 2004 annettua vapaata liikkuvuutta koskevaa direktiiviä on noudatettu. Selvityksessä todettiin, että monet EU-maiden säädökset, joilla direktiivi on otettu osaksi kansallista lainsäädäntöä, ovat virheellisiä tai puutteellisia. Yksikään EU-maa ei ollut sisällyttänyt EU-direktiiviä omaan lainsäädäntöönsä täydellisesti, tehokkaasti ja täsmällisesti.

Vapaa liikkuvuus EU:ssa – kansalaisen perusoikeus English

Valitse suurikontrastinen versio Aseta sivu normaalikokoiselle fontille Kasvata fontin kokoa 200 prosentilla Lähetä sivu Tulosta sivu

 

Löysitkö etsimäsi tiedon?

Kyllä En

Mitä tietoa etsit?

Kerro ehdotuksesi.

Hyödyllisiä linkkejä