Cesta

Život v jiném členském státě EU - 02/07/2009

Kufr na rozložených mapách Evropy © ES

Některé země EU ztěžují státním příslušníkům jiných členských států získání povolení k pobytu.

Asi 8 milionů Evropanů žije a pracuje v jiné zemi EU a uplatňuje tak jedno ze svých základních práv občana Unie. Není to však vždy jednoduché.

Některé země stanovily podmínky pro udělení povolení k pobytu ve snaze zabránit formálním manželstvím a dalšímu zneužívání práva na pobyt v rámci EU, čímž však porušují právní předpisy Unie.

Protože se objevily stížnosti, že příslušné právní předpisy jsou zavádějící, Evropská komise nedávno zveřejnila pokyny English, které otázku práva na pobyt vyjasňují.

Jedno z nejčastějších porušení těchto předpisů se týká občanů ze zemí mimo Evropskou unii, kteří díky sňatku s občanem EU mají rovněž právo žít a volně se pohybovat po Unii.

Až donedávna mnoho zemí požadovalo, aby choť ze země mimo EU předtím, než získá povolení k pobytu v novém členském státě, měl(a) právo k pobytu v jiné zemi EU. To usnadňovalo zemím deportaci osob, které byly podezřelé ze sňatku s občanem EU jen za účelem přistěhování do Unie. Avšak podle precedenčního rozhodnutí Evropského soudního dvora z loňského roku porušuje tento požadavek práva manželů.

Vyskytly se také stížnosti, že některé země požadují, aby občané EU při podávání žádosti o povolení k pobytu předkládali i takové doklady, které nejsou nezbytné.

Podle nových pokynů mohou členské země po občanech ze zemí mimo EU, kteří se chtějí oženit/vdát v EU, požadovat víza. Zároveň se v nich uvádí, že vnitrostátní orgány jim musí tato víza udělit. Země EU mohou vyšetřovat podezřelá formální manželství, avšak pouze na základě přesně stanovených kritérií. Zároveň musí u každého případu brát v úvahu všechny okolnosti.

Osoby mohou být deportovány, pokud představují riziko pro „základní zájmy“ země. Volný pohyb lze také omezit z důvodu veřejné bezpečnosti.

V loňském roce EU přezkoumala soulad se směrnicí z roku 2004 o volném pohybu a zjistila, že mnoho vnitrostátních zákonů neprovádí tento předpis správně. Úplně, účinně a přesně se tento předpis nepodařilo provést ani jediné zemi EU.

Volný pohyb v EU – základní právo English

Zobrazit s maximálním kontrastem Zobrazit stránku s normální velikostí písma Zvětšit písmo o 200 % Poslat tuto stránku přátelům Vytisknout stránku

 

Nalezli jste informace, které jste hledali?

Ano Ne

Co jste hledali?

Máte nějaké připomínky?

Užitečné odkazy