Sökväg

Åtgärder mot nya terroristhot - 24/06/2009

Datoranimerad konst där sporer rinner ur ett öppnat kuvert som symbol för en terroristattack med smittoämnen ©Reporters

EU kräver förebyggande åtgärder mot den ökande risken för terroristattacker med kemikalier, smittämnen, radioaktiva ämnen eller kärnvapen.

De flesta terroristattacker runtom i världen har hittills utförts med sprängämnen och skjutvapen. Enligt de nya uppgifter verkar en del terroristgrupper satsa på nya vapen som kan orsaka mycket större skada.

EU-kommissionen har lagt fram planer för att skärpa säkerheten kring sådana vapen och för att öka beredskapen för eventuella attacker.

Hotet har ökat i takt med den vapentekniska utvecklingen och i och med att allt fler kemiska, biologiska och radioaktiva ämnen används för legitima ändamål.

”Lyckligtvis har Europa varit förskonat från stora terroristattacker med sådana ämnen, men de potentiella följderna för vårt samhälle är så pass allvarliga att vi inte kan sitta overksamma”, varnade justitiekommissionär Jacques Barrot.

Okonventionella vapen kan döda eller skada ett stort antal människor, skapa panik och få förödande konsekvenser för ekonomin.

EU står för medborgerliga rättigheter och öppna gränser, men det gör oss också sårbara för attacker, eftersom myndigheterna bara har begränsade möjligheter att övervaka människors rörelser.

Den nya treårsplanen bygger på rekommendationer från en expertgrupp och innehåller över 130 åtgärder som ska öka beredskapen och förhindra att farliga ämnen hamnar i fel händer.

Bland annat krävs bättre system för upptäckt av farliga ämnen och nya verktyg för att rädda liv och begränsa skadorna vid eventuella attacker eller tillbud.

EU:s plan ska hjälpa medlemsländerna, som har huvudansvaret när det gäller säkerhetsfrågor. Kommissionen föreslår att man använder 100 miljoner euro av befintliga medel för att finansiera planens genomförande under perioden 2010–2013.

Läs mer om kampen mot terrorism i Europa English

Välj hög kontrast Normal textstorlek Öka textstorlek med 200 procent Tipsa en vän Skriv ut denna sida

 

Hittade du vad du letade efter?

Ja Nej

Vad letade du efter?

Har du några förslag på förbättringar?

Länkar