Navigatsioonitee

Terroriohu ennetamine - 24/06/2009

Arvutigraafika, mis kujutab ümbrikust vallapäästetud bioloogilise patogeeni spoore ©Reporters

EL kutsub üles võtma ennetavaid meetmeid keemia-, bioloogilise ja tuumarelvaga sooritatavate terrorirünnakute suureneva ohu vastu.

Siiani on enamiku maailmas aset leidnud terrorirünnakute puhul kasutatud lõhkeaineid ja tulirelvi. Kuid luureandmete kohaselt püüavad terrorirühmitused võtta kasutusele uusi relvi, mis tekitavad palju rohkem kahju.

Komisjon tutvustab kava , mille eesmärk on tugevdada julgeolekut seoses uute ründevahenditega ning parandada valmisolekut rünnaku korral.

Riskid on kasvanud koos relvatehnoloogia arengu ning keemiliste, bioloogiliste ja tuumamaterjalide suurema seadusliku kasutamisega.

Õigus-, vabadus- ja turvalisusküsimuste eest vastutav volinik Jacques Barrot sõnas, et kuigi Euroopas ei ole selliste materjalide abil õnneks ulatuslikku rünnakut korraldatud, on võimalikud tagajärjed ühiskonnale siiski niivõrd tõsised, et me ei saa jätta seda probleemi tähelepanuta.

Mittetavapäraste relvadega saab surmata või vigastada suure hulga inimesi ning tekitada majandusliku kaose ja üldise paanika.

Kodanikuõiguste järgimine ja avatud piirid muudavad Euroopa rünnaku suhtes haavatavamaks, kuna riikidel on inimeste liikumist raskem jälgida.

Tuginedes ELi poolt kokku kutsutud eksperdirühma soovitustele, loetletakse uues kolme aasta kavas üle 130 meetme, kuidas vältida ohtlike ainete sattumist valedesse kätesse ning mida teha, kui see siiski on juhtunud.

Kavaga nähakse ette tuvastussüsteemide tõhustamine kõikjal Euroopas ning uued vahendid elude päästmiseks ja kahju piiramiseks rünnaku või intsidendi korral.

ELi kavaga toetatakse liikmesriikide valitsusi, kellel lasub julgeoleku tagamisel peamine vastutus. Komisjon näeb kava rakendamiseks ajavahemikul 2010–2013 ette olemasolevatest vahenditest 100 miljoni euro eraldamise.

Veel terrorismivastasest võitlusest Euroopas English

Kõrge kontrastsusega versioon Tavaline kirjasuurus Kirjasuurus 200 % saada sõbrale prindi see lehekülg

 

Kas leidsite otsitava teabe?

Jah Ei

Mida te otsisite?

Kas teil on ettepanekuid?

Kasulikud viidad