Διαδρομή πλοήγησης

Πρόληψη της νέας τρομοκρατίας - 24/06/2009

Έργο τέχνης με υπολογιστή. Από ανοικτό φάκελο εξέρχονται σπόρια που ισοδυναμούν με τους βιολογικούς παθογόνους παράγοντες στην τρομοκρατία ©Reporters

Η ΕΕ κάνει έκκληση για προληπτική δράση κατά του αυξανόμενου κινδύνου τρομοκρατικών επιθέσεων με χημικά, βιολογικά και πυρηνικά όπλα.

Μέχρι σήμερα, οι περισσότερες τρομοκρατικές επιθέσεις στον κόσμο γίνονταν με τη χρήση εκρηκτικών ουσιών και πυροβόλων όπλων. Από πρόσφατες πληροφορίες, ωστόσο, προκύπτει ότι οι τρομοκρατικές οργανώσεις επιδιώκουν τη χρησιμοποίηση νέων όπλων, ικανών να προκαλέσουν πολύ μεγαλύτερες ζημιές.

Η Επιτροπή καταστρώνει σχέδια για αύξηση της ασφάλειας σχετικά με τέτοια υλικά και αναβάθμιση της ετοιμότητας για την περίπτωση τρομοκρατικής επίθεσης.

Παράλληλα με τη βελτίωση της τεχνολογίας όπλων και την αύξηση της νόμιμης χρήσης των χημικών, βιολογικών και πυρηνικών υλικών, αυξήθηκε η απειλή για τέτοιες επιθέσεις.

"Αν και η Ευρώπη δεν έχει, ευτυχώς, αντιμετωπίσει μέχρι σήμερα επίθεση ευρείας κλίμακας με χρήση τέτοιων υλικών, οι ενδεχόμενες συνέπειες για τις κοινωνίες μας θα ήταν τόσο σοβαρές, που δεν επιτρέπεται να εφησυχάζουμε", δήλωσε ο Επίτροπος δικαιοσύνης, Ζακ Μπαρό.

Τα μη συμβατικά όπλα μπορούν να σκοτώσουν ή να τραυματίσουν μεγάλους αριθμούς ατόμων και να προκαλέσουν οικονομική αναταραχή και τεράστιο πανικό.

Επειδή η Ευρώπη έχει δεσμευτεί για τα δικαιώματα των πολιτών και τα ανοικτά σύνορα, γίνεται πιο ευάλωτη σε επιθέσεις, καθώς περιορίζει την ικανότητα των κυβερνήσεων να ελέγχουν τις κινήσεις των πολιτών.

Βασιζόμενο στις προτάσεις μιας ειδικής ομάδας εμπειρογνωμόνων που συστάθηκε από την ΕΕ, το νέο τριετές σχέδιο απαριθμεί περισσότερα από 130 μέτρα που πιστεύεται ότι θα εμποδίσουν επικίνδυνα υλικά να πέσουν σε "λάθος" χέρια και ότι θα προετοιμάσουν την κοινωνία για ένα τέτοιο ενδεχόμενο.

Το σχέδιο κάνει ειδικότερα έκκληση για βελτίωση των συστημάτων ανίχνευσης σε όλη την Ευρώπη και για νέα εργαλεία με τα οποία θα σωθούν ζωές και θα περιοριστούν οι ζημιές σε περίπτωση τρομοκρατικής επίθεσης ή άλλου συμβάντος.

Το σχέδιο της ΕΕ προορίζεται να στηρίξει τις εθνικές κυβερνήσεις οι οποίες φέρουν και την κύρια ευθύνη για την ασφάλεια. Η Επιτροπή προτείνει να χρησιμοποιηθούν 100 εκατ. ευρώ από υπάρχοντα κονδύλια για την υλοποίηση των μέτρων αυτών το διάστημα 2010-2013.

Περισσότερα για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας στην Ευρώπη English

Επιλέξτε υψηλή αντίθεση Επιλέξτε κανονικό μέγεθος γραμματοσειράς Αυξήστε το μέγεθος κατά 200% Στείλτε σε ένα φίλο Εκτύπωση

 

Βρήκατε την πληροφορία που ζητούσατε;

Ναι Όχι

Ποια πληροφορία ζητούσατε;

Έχετε να προτείνετε κάτι;

Χρήσιμοι σύνδεσμοι