Sökväg

Frihet, säkerhet och rättvisa: en balansgång - 10/06/2009

Justitia med balansvåg framför EU-flagga © EC

EU-länderna ska samarbeta närmare i rättsliga och inrikes frågor.

Terrorism, IT-säkerhet, organiserad brottslighet och kontroll av de yttre gränserna är några av de frågor som tas upp i kommissionens diskussionspapper English om EU:s nya femåriga arbetsprogram för samarbete kring rättsliga och inrikes frågor. Det nya, så kallade Stockholmsprogrammet ska ersätta det nuvarande Haagprogrammet English, som löper ut i december.

Invandringen står i fokus. Kommissionen uppmanar EU-länderna att enas om en gemensam strategi så att de bättre kan bevaka sina gränser och tillgodose arbetsmarknadens krav. Det krävs en lagstiftning som ser till att invandrare har lika rättigheter i hela EU. Dessutom behövs en bättre övervakning av migrationsmönstren och arbetsmarknadens utveckling.

När det gäller migrationsströmningarna bör EU inte bara förbättra samordningen inom de egna gränserna utan också fördjupa samarbetet med länder utanför EU. EU bör fortsätta med sin linje att ta i förvar och utvisa illegala invandrare, samtidigt som man uppmuntrar frivilligt återvändande. I EU finns uppskattningsvis åtta miljoner illegala invandrare.

EU:s organ för gränssamarbete, Frontex English, bör få större befogenheter. Dessutom behövs ett gemensamt system för gränsövervakning. Vid EU:s yttre gränser finns nästan 1 800 kontrollerade gränsövergångar.

Kommissionen vill också införa ett gemensamt asylsystem och ett frivilligt system för att dela på flyktingbördan. Grekland, Italien Malta och Spanien tillhör de länder som tar emot flest båtflyktingar.

EU behöver ett gemensamt system för skydd av personuppgifter för att öka IT-säkerheten, exempelvis genom en gemensam certifiering av teknik, produkter och tjänster för integritetsskydd.

Dessutom finns det planer på en EU-strategi för inre säkerhet och en fond för dess finansiering. EU bör satsa mer på forskningen kring säkerhet och stödja EU-ländernas ansträngningar att förbättra sina rättsväsenden.

För att stärka det straffrättsliga samarbetet vill EU införa ett utbytesprogram för poliser och jurister.

Rådet och Europaparlamentet kommer att diskutera kommissionens förslag under de kommande månaderna. Det nya programmet väntas bli antaget i slutet av året.

 

Läs mer om EU:s gemensamma invandringspolitik DeutschEnglishfrançais

Välj hög kontrast Normal textstorlek Öka textstorlek med 200 procent Tipsa en vän Skriv ut denna sida

 

Hittade du vad du letade efter?

Ja Nej

Vad letade du efter?

Har du några förslag på förbättringar?

Länkar