Navigačný riadok

Hľadanie rovnováhy v otázkach slobody, spravodlivosti, bezpečnosti - 10/06/2009

Socha Justitie pred vlajkou EÚ © EK

Užšia spolupráca medzi členskými krajinami v oblasti spravodlivosti a vnútorných vecí.

Terorizmus, bezpečnosť počítačových technológií, organizovaný zločin a kontrola hraníc patria k témam nového dokumentu Komisie English, ktorým sa otvára debata o otázkach boja proti zločinu počas nasledujúcich piatich rokov. Tento plán, známy ako Štokholmský program, nahradí súčasný ‘Haagsky program’ English, ktorý vyprší v decembri.

Jednou z najdôležitejších tém je prisťahovalectvo. Komisia nabáda členské štáty EÚ, aby prijali spoločnú stratégiu, ktorá im umožní lepšiu správu vlastných hraníc a optimálnu reakciu na potreby pracovného trhu. Komisia tiež volá po zákonoch, ktoré by zaistili rovnaké práva pre prisťahovalcov v celej EÚ, a po detailnejšom monitorovaní migračných vzorov a pracovných trendov.

Okrem posilnenia spolupráce vnútri svojich hraníc by EÚ mala užšie spolupracovať s tretími krajinami v oblasti migračných tokov. Mala by realizovať svoju politiku zadržania a vyhostenia ilegálnych prisťahovalcov a zároveň ich nabádať k dobrovoľnému návratu. Odhaduje sa, že v EÚ žije 8 miliónov ilegálnych imigrantov.

Komisia presadzuje väčšiu úlohu pre Európsku agentúru pre kontrolu hraníc Frontex English a vidí potrebu vybudovania systému monitorovania hraníc. EÚ má takmer 1 800 kontrolovaných hraničných prechodov.

EÚ má v pláne zaviesť jednotný azylový postup a dobrovoľný systém rovnomernejšej distribúcie utečencov v jednotlivých členských štátoch, čo by uľahčilo situáciu pohraničných krajín. Grécko, Taliansko, Malta a Španielsko patria k tým krajinám, do ktorých smerujú lode plné ľudí, ktorí by chceli ostať v Európe.

Pokiaľ ide o bezpečnosť používania počítačových technológií, EÚ by mala mať jednotný systém na ochranu osobných údajov. Mohlo by ísť napríklad o európsku certifikáciu technológií, výrobkov a služieb, ktoré chránia súkromie používateľov.

Na stole sú aj plány na vypracovanie celoeurópskej stratégie pre vnútornú bezpečnosť a vytvorenie fondu na financovanie súvisiacich aktivít. EÚ by mala zintenzívniť výskum v oblasti bezpečnostných metód a podporiť členské štáty v úsilí o zlepšenie ich právnych systémov.

Aby sa posilnila spolupráca v súdnej a policajnej oblasti, EÚ chce vytvoriť výmenný program pre sudcov, justičných pracovníkov a policajtov.

Rada a Parlament prediskutujú návrhy Komisie počas nadchádzajúcich mesiacov a nový program by sa mal schváliť do konca tohto roka.

 

Viac o spoločnej imigračnej politike EÚ DeutschEnglishfrançais

Choose high-contrast version Set page to normal font size Increase font size by 200 percent poslať túto stránku priateľovi vytlačiť túto stránku

 

Našli ste informácie, ktoré ste hľadali?

Áno Nie

Aké informácie ste hľadali?

Máte nejaké návrhy?

Užitočné odkazy