Ścieżka nawigacji

Wolność, bezpieczeństwo, sprawiedliwość – w poszukiwaniu równowagi - 10/06/2009

Posąg kobiety z wagą Temidy w ręku, w tle flaga UE © EC

Ściślejsza współpraca między państwami UE w sprawie planu działania na rzecz sprawiedliwości i spraw wewnętrznych.

Terroryzm, bezpieczeństwo w sieci, przestępczość zorganizowana i kontrole graniczne – oto kilka spośród kwestii poruszonych w nowym dokumencie Komisji Europejskiej English, który jest zaczątkiem debaty na temat wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości w UE w kolejnym pięcioleciu. Dokument ten, znany pod nazwą „programu szkoholmskiego”, zastąpi obecny „program haski” English, który przestanie obowiązywać w grudniu.

Ważnym problemem jest imigracja. Komisja ponagla państwa UE do przyjęcia wspólnej strategii, tak aby mogły lepiej chronić swoje granice i aby łatwiej im było sprostać potrzebom rynku pracy. Wzywa również do uchwalenia przepisów, które zapewniłyby równe prawa imigrantom w całej UE oraz zagwarantowały ściślejszą kontrolę nad modelami migracji i tendencjami na rynku pracy.

Ważna jest bliższa współpraca nie tylko w obrębie samej UE, ale także między Unią a krajami spoza niej, aby łatwiej było zarządzać przepływami migracyjnymi. UE powinna kontynuować politykę zatrzymywania i wydalania nielegalnych imigrantów, zachęcając ich jednocześnie do dobrowolnego powrotu do kraju pochodzenia. Liczbę nielegalnych imigrantów w UE szacuje się na 8 milionów.

Komisja opowiada się również za wzmocnieniem roli agencji Frontex English (europejska agencja kontroli granic) oraz systemu nadzoru sytuacji na granicach. W Unii istnieje blisko 1,8 tys. zewnętrznych przejść granicznych, na których odbywają się kontrole.

Przewiduje się wprowadzenie wspólnej procedury azylowej oraz opartego na zasadzie dobrowolności systemu rozmieszczania uchodźców w sposób bardziej równomierny w różnych państwach UE, aby odciążyć te kraje, których granice są granicami zewnętrznymi UE. Z problemem nielegalnych imigrantów próbujących przekroczyć granice UE drogą morską zmagają się zwłaszcza Włochy, Grecja, Malta i Hiszpania.

Natomiast w ramach walki z cyberprzestępczością UE powinna wprowadzić wspólny system ochrony danych osobowych. Rozwiązanie to mogłoby obejmować europejski certyfikat przyznawany technologiom, produktom i usługom, które chronią prywatność.

Istnieją plany opracowania unijnej strategii bezpieczeństwa wewnętrznego oraz ustanowienia funduszu, z którego finansowane byłyby te działania. UE powinna prowadzić intensywniejsze badania nad metodami zapewniania bezpieczeństwa oraz wspierać państwa członkowskie w ich wysiłkach na rzecz usprawnienia funkcjonowania ich systemów wymiaru sprawiedliwości.

Z myślą o zacieśnieniu współpracy w zakresie egzekwowania prawa Unia zabiega o stworzenie programu wymiany dla pracowników służb policyjnych i wymiaru sprawiedliwości.

Rada i Parlament przedyskutują propozycje Komisji w nadchodzących miesiącach – nowy program ma zostać zatwierdzony pod koniec bieżącego roku.

 

Więcej informacji na temat unijnej polityki imigracyjnej DeutschEnglishfrançais

Włącz duży kontrast Ustaw normalny rozmiar czcionki Powiększ rozmiar czcionki o 200% Wyślij tę stronę do znajomego Drukuj

 

Czy znaleźli Państwo poszukiwane informacje?

Tak Nie

Jakich informacji Państwo szukają?

Czy mają Państwo jakieś uwagi?

Przydatne linki