Kruimelpad

Vrijheid, veiligheid en rechtvaardigheid: een evenwichtsoefening - 10/06/2009

Beeld van vrouwe Justitia met daarachter de EU-vlag © EC

De EU-landen moeten nauwer gaan samenwerken op het gebied van justitie en binnenlandse zaken.

Terrorisme, cyberveiligheid, georganiseerde misdaad en grenscontroles zijn hoofdthema's van een nieuwe nota van de Commissie English die de discussie moet openen over het beleid voor openbare orde en veiligheid voor de komende vijf jaar. Dat beleid, het zogeheten Stockholm-programma, is het vervolg op het Haags programma English, dat in december afloopt.

Immigratie krijgt daarin veel aandacht. De Commissie dringt bij de EU-landen aan op een gezamenlijke strategie om de grenzen te bewaken en beter aan de behoeften van de arbeidsmarkt te voldoen. Zij dringt ook aan op wetgeving die immigranten overal in de EU dezelfde rechten moet geven en een betere controle van de migratiepatronen en arbeidsmarkttrends.

Behalve een betere samenwerking binnen haar eigen grenzen, wil de EU ook de banden met landen buiten de EU aanhalen om de migratie in goede banen te leiden. Zij wil doorgaan met het beleid van aanhouding en uitwijzing van illegale immigranten, maar tegelijkertijd ook vrijwillige terugkeer stimuleren. Er zijn naar schatting 8 miljoen illegalen in de EU.

De Commissie pleit ook voor een duidelijkere rol voor Frontex English, het Europese grensbewakingsagentschap, en voor een grensbewakingssysteem. De buitengrenzen van de EU tellen bijna 1 800 bewaakte grensovergangen.

Bovendien moet er een uniforme asielprocedure komen om de lasten voor landen aan de buitengrenzen te verzachten, evenals een vrijwillig systeem om vluchtelingen eerlijker over de verschillende EU-landen te spreiden. Landen zoals Griekenland, Italië, Malta en Spanje hebben moeite om de grote aantallen vluchtelingen op te vangen.

Om de veiligheid op internet te verhogen moet de EU een uniform systeem voor de bescherming van persoonsgegevens invoeren. Te denken valt aan een Europese certificatie van privacybeschermingstechnologie, -producten en -diensten.

Er bestaan ook plannen om een strategie voor interne veiligheid voor de hele EU te ontwikkelen en een fonds op te richten om dit te bekostigen. De EU zou meer onderzoek moeten doen naar beveiligheidsmethoden en de EU-landen helpen hun justitieapparaat te verbeteren.

Om de samenwerking bij de rechtshandhaving te verbeteren, wil de EU ten slotte een uitwisselingsprogramma voor politiemensen en justitiepersoneel opzetten.

De Raad en het Parlement zullen de voorstellen van de Commissie in de komende maanden bespreken zodat het nieuwe programma nog voor het einde van het jaar kan worden goedgekeurd.

 

Meer over het EU-immigratiebeleid DeutschEnglishfrançais

Zwarte achtergrond Normale tekstgrootte Tekstgrootte 200% Stuur naar een vriend Pagina afdrukken

 

Gevonden wat u zocht?

Ja Nee

Wat zocht u?

Heeft u nog opmerkingen?

Nuttige links