Navigācijas ceļš

Līdzsvarota programma brīvības, tiesiskuma un drošības jomā - 10/06/2009

Temīdas statuja un ES karogs tās fonā © EC

Tieslietu un iekšlietu jomā paredzēts ieviest ciešāku sadarbību starp ES dalībvalstīm.

Jaunā paziņojumā English, ko nupat publicējusi Komisija, apspriesti jautājumi, kas saistīti ar terorismu, kiberdrošību, organizēto noziedzību un robežkontroli. Iecerēts, ka šis paziņojums būs sākums diskusijai par ES prioritātēm tiesiskuma un drošības jomā turpmākajiem pieciem gadiem. Jaunā programma, kas nodēvēta par Stokholmas programmu, aizstās pašreizējo Hāgas programmu English, kuras darbības termiņš beigsies decembrī.

Imigrācija ir viens no jautājumiem, kuri ir uzmanības centrā. Komisija aicina ES dalībvalstis īstenot vienotu stratēģiju, lai tās spētu labāk uzraudzīt savas robežas un gādāt par darba tirgus vajadzībām. Tā arī aicina pieņemt likumus, kas nodrošina imigrantiem vienādas tiesības visā ES, kā arī migrācijas un darba tirgus tendenču precīzāku novērošanu.

Lietās, kas saistītas ar migrācijas plūsmu vadību, ES ir ne vien jāaktivizē sadarbība savā teritorijā, bet arī cieši jāsadarbojas ar ārpuskopienas valstīm. Attiecībā uz nelegālajiem imigrantiem ES arī turpmāk jāīsteno līdzšinējā politika, kuras būtība ir tāda, ka šādus imigrantus aiztur un izraida. Tomēr šādus cilvēkus arī jārosina atgriezties savā zemē brīvprātīgi. Pašlaik Eiropas Savienībā uzturas aptuveni astoņi miljoni nelegālo imigrantu.

Komisija arī aicina piešķirt plašākas pilnvaras FRONTEX English (Eiropas Aģentūrai operatīvās sadarbības vadībai pie Eiropas Savienības dalībvalstu ārējām robežām), kā arī izveidot robežu pārraudzības sistēmu. Uz ES ārējām robežām ir apmēram 1800 robežas šķērsošanas punktu, kuros veic robežkontroli.

Iecerēts ieviest vienotu patvēruma piešķiršanas procedūru. Lai atvieglotu to valstu stāvokli, kuras atrodas pie ES ārējām robežām, ierosināts ieviest sistēmu, kā bēgļus pēc valstu brīvprātības principa vienmērīgāk sadalīt starp ES dalībvalstīm. Grieķija, Itālija, Malta un Spānija ir to valstu skaitā, kurām šī problēma ir ļoti aktuāla, jo pie to krastiem piestāj ar nelegālajiem imigrantiem pilnas laivas.

ES būtu jāievieš arī vienota personas datu aizsardzības sistēma. Viena no tās sastāvdaļām varētu būt ES sertifikācija tehnoloģijai, izstrādājumiem un pakalpojumiem, kuri aizsargā privātumu.

Komisija iecerējusi izstrādāt visas ES mēroga stratēģiju iekšējās drošības jomā un izveidot fondu, kas finansētu šādus pasākumus. Eiropas Savienībai aktīvāk jāpēta piemērotas drošības metodes un jāatbalsta tās dalībvalstis, kas vēlas uzlabot savu tieslietu sistēmu.

Lai nostiprinātu sadarbību un veicinātu tiesībaizsardzību, ES vēlas izveidot policistu un juristu apmaiņas programmas.

Tuvākajos mēnešos Komisijas priekšlikumus apspriedīs Padome un Parlaments, un domājams, ka jauno programmu apstiprinās līdz šā gada beigām.

 

Plašāka informācija par ES imigrācijas politiku DeutschEnglishfrançais

Izvēlēties tumšu fonu Atjaunot rakstzīmju standartizmēru Palielināt rakstzīmju izmēru par 200 % Pārsūtīt šo lapu draugam Izdrukāt šo lapu

 

Vai atradāt meklēto?

Ko jūs meklējāt?

Vai jums ir kādi ieteikumi?

Noderīgas saites