Navigointipolku

Vapaus, oikeus ja turvallisuus tasapainoon - 10/06/2009

Oikeuden vaakaa kannatteleva naispatsas EU:n lipun edessä © EC

Tiiviimpää yhteistyötä EU-maiden välille oikeus- ja sisäasioissa

Maahanmuutto, rajavalvonta, terrorismi, verkkoturvallisuus ja järjestäytynyt rikollisuus ovat keskeisellä sijalla komission uudessa tiedonannossa English, jossa esitetään EU:n oikeus- ja sisäasioiden tavoitteet seuraaviksi viideksi vuodeksi. Tavoitteet kirjataan ns. Tukholman ohjelmaan, joka korvaa joulukuussa umpeutuvan Haagin ohjelman English.

Komissio kehottaa EU-maita kehittämään yhteisen strategian, jotta ne voivat paremmin valvoa rajojaan ja samalla vastata työmarkkinoiden tarpeisiin. Se myös kehottaa säätämään lakeja, jotka takaavat maahanmuuttajille yhtäläiset oikeudet kaikkialla EU:ssa ja tehostavat muuttokäyttäytymisen sekä työmarkkinasuuntausten tarkkailua.

Sen lisäksi että EU tiivistää yhteistyötä omilla rajoillaan, sen olisi muuttovirtojen hallitsemiseksi toimittava läheisessä yhteistyössä myös EU:hun kuulumattomien maiden kanssa. Sen olisi kehitettävä politiikkaansa, joka koskee laittomien pakolaisten pidättämistä ja karkottamista sekä vapaaehtoiseen paluuseen kannustamista. EU:ssa on arviolta 8 miljoonaa laitonta maahanmuuttajaa.

Komissio kaavailee myös uutta rajavalvontajärjestelmää sekä suurempaa roolia Euroopan rajaturvallisuusvirastolle Frontexille English. EU:lla on ulkorajoillaan lähes 1 800 valvottua rajanylityspaikkaa.

Suunnitelmissa on myös yhteinen turvapaikkamenettely ja vapaaehtoinen järjestelmä pakolaisten sijoittamiseksi tasaisemmin eri EU-maihin. Tavoitteena on helpottaa rajavaltioiden asemaa. Muun muassa Italia, Kreikka, Malta ja Espanja joutuvat vastaanottamaan laivalasteittain toiveikkaita maahanmuuttajaehdokkaita.

Verkkoturvallisuuden parantamiseksi EU:lla olisi oltava yhteinen järjestelmä henkilötietojen suojaamiseen. Tässä yhteydessä on otettu esiin myös yksityisyyden suojaa parantavan teknologian, tuotteiden ja palvelujen mahdollinen eurooppalainen sertifiointi.

Tavoitteena on luoda EU:n laajuinen strategia sisäisen turvallisuuden parantamiseksi ja perustaa rahasto tähän tarkoitukseen. EU:n olisi myös kehitettävä turvajärjestelyjä ja tuettava jäsenmaita niiden pyrkimyksissä parantaa oikeusjärjestelmäänsä.

Lisäksi lainvalvontayhteistyötä halutaan tehostaa luomalla vaihto-ohjelma poliisiviranomaisille ja oikeusalan ammattilaisille.

Neuvosto ja parlamentti keskustelevat komission ehdotuksista tulevina kuukausina, ja uusi ohjelma on tarkoitus hyväksyä vuoden loppuun mennessä.

 

Lisää EU:n yhteisestä maahanmuuttopolitiikasta DeutschEnglishfrançais

Valitse suurikontrastinen versio Aseta sivu normaalikokoiselle fontille Kasvata fontin kokoa 200 prosentilla Lähetä sivu Tulosta sivu

 

Löysitkö etsimäsi tiedon?

Kyllä En

Mitä tietoa etsit?

Kerro ehdotuksesi.

Hyödyllisiä linkkejä