Cesta

Hledání rovnováhy v otázkách svobody, spravedlnosti a bezpečnosti - 10/06/2009

Před vlajkou EU socha ženy držící váhy jako symbol spravedlnosti © ES

Návrh Komise vyzývá k užší spolupráci členských států EU v otázkách spravedlnosti a vnitřních záležitostí.

Nový dokument Komise English, od kterého se bude odvíjet další debata o činnosti EU v oblasti udržování veřejného pořádku v příštích pěti letech, se kromě jiného soustřeďuje na problematiku terorizmu, bezpečnosti počítačových systémů, organizovaného zločinu a hraničních kontrol. Tento harmonogram, nazývaný stockholmský program, nahradí stávající haagský program English, jehož platnost skončí v prosinci.

V popředí zájmu jsou otázky přistěhovalectví. Komise apeluje na členské země EU, aby přijaly společnou strategii, jež by jim umožnila lépe zajistit hranice a vycházet vstříc požadavkům pracovního trhu. Podle Komise by měly také existovat zákony, které by přistěhovalcům přiznaly stejná práva v celé EU a umožnily detailněji sledovat migrační trendy a vývoj na trhu práce.

Kromě budování užší spolupráce na svém území by EU měla podle návrhu více spolupracovat s nečlenskými zeměmi při řízení migračních toků. Součástí politiky je zadržování ilegálních přistěhovalců a zamezování jim v pobytu, pokud možno formou dobrovolného návratu do jejich vlasti. V EU podle odhadů pobývá asi 8 milionů osob ilegálně.

Komise také podporuje větší zapojení Frontexu English, Evropské agentury pro ochranu hranic, a využití systému ostrahy hranic. Na hranicích Unie se nachází téměř 1 800 oficiálních hraničních přechodů s hraničními kontrolami.

Dále se navrhuje jednotná procedura k udělování azylu a systém pro rovnoměrnější rozdělování uprchlíků v rámci území EU, který by fungoval na dobrovolné bázi a měl by zmírnit dopad imigrace v hraničních oblastech Unie. S přílivem uprchlíků bojují zejména pobřežní oblasti Řecka, Itálie, Malty a Španělska.

K posílení bezpečnosti počítačových systémů je třeba zavést společný evropský systém na ochranu osobních údajů. Jeho součástí by byla evropská osvědčení, která by se udělovala technologiím, produktům a službám sloužícím na ochranu soukromí.

Měla by být též rozpracována strategie vnitřní bezpečnosti EU a zajištěny zdroje na její financování. Program počítá s tím, že EU zintenzívní výzkum zabezpečovacích metod a bude podporovat členské země při zdokonalování jejich soudních systémů.

V zájmu užší spolupráce v oblasti prosazování práva chce EU zavést výměnný program pro členy policejních sborů a zástupce právních profesí.

Po projednání v Evropské radě a parlamentu v dalších měsících by měl být program přijat do konce roku.

 

Další informace o přistěhovalecké politice EU DeutschEnglishfrançais

Zobrazit s maximálním kontrastem Zobrazit stránku s normální velikostí písma Zvětšit písmo o 200 % Poslat tuto stránku přátelům Vytisknout stránku

 

Nalezli jste informace, které jste hledali?

Ano Ne

Co jste hledali?

Máte nějaké připomínky?

Užitečné odkazy