Sökväg

EU skärper tonen i kampen mot människohandel och utnyttjande av barn - 25/03/2009

Ny lagstiftning ska skydda de mest sårbara mot fruktansvärda brott.

De nuvarande ansträngningarna i kampen mot människohandel och sexuellt utnyttjande av barn står enligt EU-kommissionen inte i relation till brottens omfattning och allvar. Kommissionen vill därför skärpa lagstiftningen.

Uppskattningsvis 1,2 miljoner människor runtom i världen faller offer för människohandel varje år och utnyttjas sexuellt eller som billig arbetskraft. De flesta är kvinnor och flickor.

Det är ont om tillförlitlig statistik om hur många människor som smugglas till Europa eller mellan europeiska länder, men antagligen rör det sig om om flera hundra tusen. Enligt de senaste siffrorna lyckades åklagarmyndigheterna under 2006 ändå bara dra 1 500 människohandelsärenden inför domstol. Bara 3 000 offer fick stöd.

Människohandel är ett brott med stora vinstmarginaler, och majoriteten av människohandlarna är professionella och organiserade brottslingar. De flesta har sin bas utanför EU, men numera finns det växande nätverk även inom unionen, särskilt sedan den senaste utvidgningen.

De lagändringar som kommissionen föreslår ska uppmuntra EU-länderna att åtala EU-medborgare för brott som begåtts i andra länder och att använda samma utredningsmetoder som för annan organiserad brottslighet. Exempel på sådana metoder är telefonavlyssning och spårning av svarta pengar.

Kommissionen vill ha mer skydd och stöd för offren och bättre lagstiftningsinstrument för att straffa människohandlare. Oberoende nationella organ ska övervaka genomförandet.

Kommissionen har också sett över lagstiftningen mot sexuella övergrepp mot och sexuellt utnyttjande av barn. Även här är det svårt att få tag i tillförlitliga siffror. Av de studier som gjorts framgår det dock att vissa former av sexuellt våld mot barn ökar i Europa och att en betydande minoritet av barnen i Europa, mellan 10 % och 20 %, utnyttjas sexuellt under sin barndom.

Enligt förslaget ska det bland annat vara brottsligt att ragga upp barn på Internet. Dessutom ska bekämpningen av barnpornografi skärpas. Under 2008 upptäcktes över 1 000 kommersiella och omkring 200 icke-kommersiella webbplatser med barnpornografiskt innehåll, varav 70 % i USA.

EU:s byrå för grundläggande rättigheter English är i färd med att ta fram metoder för att mäta barns välbefinnande med hjälp av faktorer som bygger på familjeförhållanden, skydd mot utnyttjande och våld, utbildning och samhällsansvar.

Läs mer om EU-åtgärder mot människohandel English

Läs mer om barns rättigheter i EU English

Välj hög kontrast Normal textstorlek Öka textstorlek med 200 procent Tipsa en vän Skriv ut denna sida

 

Hittade du vad du letade efter?

Ja Nej

Vad letade du efter?

Har du några förslag på förbättringar?

Länkar