Navigačný riadok

EÚ stupňuje boj proti obchodu s ľuďmi a zneužívaniu detí - 25/03/2009

Nové právne predpisy na ochranu najzraniteľnejších ľudí proti zločinom.

Komisia navrhuje prísnejšie právne predpisy proti obchodovaniu s ľuďmi a sexuálnemu zneužívaniu detí s tvrdením, že súčasné úsilie na potlačenie týchto zločinov je v nepomere k ich rozsahu a závažnosti.

Podľa celkových odhadov je každoročne predmetom nelegálneho obchodu 1,2 milióna ľudí. Zväčša končia ako lacná pracovná sila alebo poskytujú sexuálne služby. Väčšinou ide o ženy a dievčatá.

Je len málo dôveryhodných štatistík o počte ľudí predaných do alebo v rámci Európy, ale pravdepodobne sa toto číslo pohybuje v stovkách tisícov. Napriek tomu v roku 2006 (novšie štatistiky nie sú dostupné) prokurátori podali obžalobu len v 1 500 trestných veciach týkajúcich sa nelegálneho obchodovania. Pomoc dostalo len 3 000 obetí.

Obchod s ľuďmi je extrémne ziskový a väčšina týchto obchodníkov sú profesionálni a organizovaní zločinci. Svoje sídla majú zväčša mimo územia EÚ, ale rastie aj počet sietí v rámci Únie, najmä od jej rozšírenia na Východ.

Zmeny navrhované Komisiou by mali podporiť členské štáty EÚ v tom, aby stíhali občanov EÚ za trestné činy spáchané v iných krajinách a aby čerpali z vyšetrovacích metód (napr. odpočúvanie telefónov a sledovanie pohybu peňazí z nelegálnej činnosti) použitých v prípade iných trestných činov, ktoré má na svedomí organizovaný zločin.

Návrh ponúka lepšie legislatívne nástroje na postihovanie nelegálnych obchodníkov a vyššiu úroveň ochrany a pomoci pre obete. Na sledovanie uplatňovania tohto návrhu by mali byť zriadené nezávislé vnútroštátne subjekty.

Komisia takisto zrevidovala právne predpisy proti sexuálnemu zneužívaniu detí. Aj v tomto prípade sa len ťažko dajú získať dôveryhodné odhady. Z výsledkov štúdií však vyplýva, že určité formy násilia na deťoch sú v Európe na vzostupe a že malé, ale významné množstvo detí v Európe (niečo medzi 10 a 20 percentami) sa v detstve stalo obeťou pohlavného zneužitia.

Návrh sa napríklad zameriava na kriminalizáciu využívania internetu na vyvíjanie nátlaku na deti a na prísnejšie uplatňovanie právnych predpisov proti detskej pornografii. V roku 2008 bolo zistených viac než 1000 komerčných a okolo 500 nekomerčných webových stránok (z toho 70% v USA) s obsahom zameraným na zneužívanie detí.

Európska agentúra pre základné práva English vyvíja v mene Komisie metódy na meranie dobrých životných podmienok detí v Európe založené na aspektoch, ktoré sa odvíjajú od rodinného prostredia, ochrany proti zneužívaniu a násiliu a občianskej zodpovednosti.

Podrobnejšie informácie o opatreniach EÚ proti nezákonnému obchodovaniu s ľuďmi English

Viac informácií o právach detí v EÚ English

Choose high-contrast version Set page to normal font size Increase font size by 200 percent poslať túto stránku priateľovi vytlačiť túto stránku

 

Našli ste informácie, ktoré ste hľadali?

Áno Nie

Aké informácie ste hľadali?

Máte nejaké návrhy?

Užitočné odkazy