Ścieżka nawigacji

UE jeszcze intensywniej walczy z handlem ludźmi i wykorzystywaniem seksualnym dzieci - 25/03/2009

Nowe przepisy mają chronić najsłabszych przed okrutnymi przestępstwami.

Komisja wzywa do zaostrzenia przepisów, które pozwolą zwalczać handel ludźmi i wykorzystywanie seksualne dzieci, z uwagi na to, że dotychczasowe działania mające na celu zwalczanie tych przestępstw nie są odpowiednie do ich skali i skutków.

Szacuje się, że co roku na całym świecie około 1,2 miliona osób pada ofiarą handlu żywym towarem − osoby te są wyzyskiwane jako tania siła robocza lub zmuszane do świadczenia usług seksualnych. Większość ofiar to kobiety i dziewczęta.

Istnieje niewiele wiarygodnych statystyk na temat liczby ofiar handlu ludźmi sprowadzanych do Europy lub przemieszczających się po jej terytorium. Można jednak założyć, że liczba ta sięga kilkuset tysięcy osób. W 2006 r., do którego odnoszą się najnowsze dostępne dane, prokuratorzy wnieśli do sądów zaledwie 1,5 tys. spraw kryminalnych dotyczących handlu ludźmi, a pomocy udzielono zaledwie trzem tysiącom ofiar.

Handel ludźmi jest szczególnie dochodowym procederem, a większość uprawiających go osób, to członkowie organizacji przestępczych. Najczęściej mają one swoją bazę poza UE, ale obecnie ich sieć się rozrasta także w samej UE, zwłaszcza od czasu rozszerzenia Unii na wschód.

W ramach zaproponowanych przez Komisję nowych przepisów zachęca się państwa członkowskie UE, by ścigały na drodze sądowej swoich obywateli za przestępstwa popełnione w innych krajach oraz do wykorzystywania w tym celu metod dochodzeniowych stosowanych w walce z innymi rodzajami przestępczości zorganizowanej, takich jak podsłuch telefoniczny i śledzenie przepływów pieniężnych pochodzących z działalności przestępczej.

Wniosek przewiduje usprawnienie instrumentów prawnych mających na celu karanie handlarzy ludźmi. Poza tym planuje się zapewnienie ofiarom lepszej ochrony i zwiększenie udzielanej im pomocy. Aby lepiej monitorować realizację tych działań, na szczeblu krajowym zostaną powołane niezależne organy.

Komisja wprowadziła również zmiany do prawodawstwa mającego na celu zwalczanie seksualnego wykorzystywania i niegodziwego traktowania dzieci. I w tym przypadku trudno o wiarygodne dane statystyczne. Jednak badania sugerują, że niektóre formy seksualnego wykorzystywania dzieci w Europie przybierają na sile, a znaczna liczba dzieci w Europie, około 10−20 proc., staje się w dzieciństwie ofiarą przemocy na tle seksualnym.

Celem wniosku jest przede wszystkim uznanie za przestępstwo wykorzystywania Internetu do dręczenia dzieci, a także skuteczniejsze egzekwowanie przepisów dotyczących walki z pornografią dziecięcą. W 2008 r. wykryto ponad 1 tys. komercyjnych i ok. 500 niekomercyjnych stron internetowych zawierających materiały pornograficzne z udziałem dzieci, z czego około 70 proc. w Stanach Zjednoczonych.

W imieniu Komisji Agencja Praw Podstawowych Unii Europejskiej English opracowuje metody umożliwiające dokonanie oceny sytuacji dziecka w oparciu o czynniki związane ze środowiskiem rodzinnym, ochroną przed wykorzystaniem i przemocą, edukacją i odpowiedzialnością obywatelską.

Więcej informacji na temat walki UE z handlem ludźmi English

Więcej informacji na temat praw dziecka w UE English

Włącz duży kontrast Ustaw normalny rozmiar czcionki Powiększ rozmiar czcionki o 200% Wyślij tę stronę do znajomego Drukuj

 

Czy znaleźli Państwo poszukiwane informacje?

Tak Nie

Jakich informacji Państwo szukają?

Czy mają Państwo jakieś uwagi?

Przydatne linki