Kruimelpad

Eu voert strijd tegen mensenhandel en kindermisbruik op - 25/03/2009

Nieuwe wetgeving moet de kwetsbaarsten tegen vreselijke misdaden beschermen

De Commissie vraagt om strengere wetten tegen mensenhandel en seksueel misbruik van kinderen. De huidige maatregelen tegen die misdaden staan volgens haar niet in verhouding tot de schaal en de ernst ervan.

Wereldwijd worden elk jaar naar schatting 1,2 miljoen mensen verhandeld, voornamelijk als goedkope arbeidskrachten en voor prostitutie. Het gaat vooral om vrouwen en meisjes.

Over het aantal naar of binnen Europa gesmokkelde mensen bestaan weinig betrouwbare statistieken, maar het gaat vermoedelijk om meerdere honderdduizenden. Toch werden er in 2006, het recentste jaar waarvoor cijfers beschikbaar zijn, maar 1500 gevallen van mensenhandel vervolgd. Slechts 3000 slachtoffers kregen hulp.

Mensenhandel is zeer winstgevend en gebeurt hoofdzakelijk door georganiseerde beroepsmisdadigers. Zij zijn vooral buiten de EU gevestigd, maar bouwen nu ook binnen de EU netwerken uit, vooral sinds de uitbreiding naar het oosten.

De voorgestelde wijzigingen van de Commissie zouden de EU-landen moeten aansporen om EU-burgers voor in andere landen gepleegde misdrijven te vervolgen en om gebruik te maken van onderzoeksmethoden die voor andere vormen van georganiseerde criminaliteit worden toegepast, zoals het afluisteren van telefoongesprekken en het traceren van financiële transacties.

Het voorstel dringt aan op betere wetten om mensenhandelaars te straffen en slachtoffers te beschermen en bijstand te bieden. Onafhankelijke nationale organen moeten de toepassing ervan controleren.

De Commissie wil ook de wetgeving tegen seksueel misbruik en uitbuiting van kinderen hervormen. Ook daarover is het moeilijk betrouwbare cijfers te vinden. Uit studies blijkt niettemin dat bepaalde vormen van seksueel geweld tegen kinderen in Europa toenemen en dat een niet te verwaarlozen minderheid van de Europese kinderen (10 à 20%) in hun jeugd seksueel is misbruikt.

Het voorstel moet in de eerste plaats het gebruik van internet voor kinderlokken strafbaar maken en de strijd tegen kinderpornografie opvoeren. In 2008 werden meer dan 1000 commerciële en circa 500 niet-commerciële websites met kinderporno als inhoud opgespoord, waarvan 70% in de VS.

Het EU-bureau voor de grondrechten English ontwikkelt namens de EU methodes om het welzijn van kinderen in Europa te beoordelen aan de hand van factoren zoals gezinsomgeving, bescherming tegen uitbuiting en geweld, onderwijs en verantwoordelijkheidsgevoel.

Meer informatie over EU-maatregelen tegen mensenhandel English

Meer informatie over kinderrechten in de EU English

Zwarte achtergrond Normale tekstgrootte Tekstgrootte 200% Stuur naar een vriend Pagina afdrukken

 

Gevonden wat u zocht?

Ja Nee

Wat zocht u?

Heeft u nog opmerkingen?

Nuttige links