Navigācijas ceļš

ES piesaka karu cilvēku tirdzniecībai un varmācībai pret bērniem - 25/03/2009

Jauni likumi visneaizsargātāko sabiedrības daļu aizsargās pret drausmīgiem noziegumiem.

Komisija aicina pieņemt stingrākus likumus pret cilvēku tirdzniecību un bērnu seksuālu izmantošanu, norādot, ka pašreizējais veikums šo noziegumu izskaušanā nav samērojams ar to smagumu un biežumu.

Tiek lēsts, ka pasaulē ik gadu 1,2 miljoni cilvēku tiek pārdoti verdzībā, galvenokārt lēta darbaspēka un seksuālu pakalpojumu vajadzībām. Lielum lielais vairākums ir sievietes un meitenes.

Nav pilnīgi drošu statistikas datu par to, cik cilvēku bijuši pārdoti Eiropā, taču visticamāk, ka to ir vairāki simti tūkstošu. Tomēr visjaunākā statistika liecina, ka 2006. gadā apsūdzība pret vainīgajiem celta tikai 1500 gadījumos. Savukārt palīdzību saņēmuši tikai 3000 upuru.

Cilvēku tirdzniecība nes ārkārtīgi lielu peļņu, un tās organizētāji lielākoties ir kriminālnoziedznieki ar profesionālām rīcības metodēm. Vairums no viņiem darbojas ārpus ES, tomēr cilvēku tirdzniecības tīkli ir sazēluši arī tās robežās, sevišķi pēc paplašināšanās austrumu virzienā.

Komisija savā priekšlikumā aicina ES dalībvalstis vērst kriminālvajāšanu pret ES pilsoņiem, kas pastrādājuši noziegumus citās valstīs, un šajā jomā ķerties pie izmeklēšanas metodēm, ko izmanto citiem organizētās noziedzības veidiem, piemēram, tālruņa noklausīšanās un noziedzīgi iegūtās naudas kustības izsekošanas.

Ierosināts arī izstrādāt efektīvākus tiesību aktus, lai sodītu cilvēku tirdzniecības organizētājus un aizsargātu upurus, kā arī tiem palīdzētu. Valstīs jāizveido struktūras, kas pārraudzītu šo likumu īstenošanu.

Komisija turklāt ir pārskatījusi tiesību aktus, kas vēršas pret seksuālu varmācību pret bērniem un bērnu ekspluatāciju. Arī šajā jomā nav neapstrīdamu statistikas datu. Tomēr pētījumos konstatēts, ka Eiropā palielinās dažāda veida seksuāla vardarbība pret bērniem. Liela daļa (no 10 līdz 20 %) bērnībā ir cietuši no seksuālas varmācības.

Priekšlikumā īpaša uzmanība veltīta pašreizējai tendencei, kad bērniem izliek lamatas internetā, kā arī aicināts paredzēt bargāku sodu bērnu pornogrāfijas organizētājiem. 2008. gadā internetā tika atrastas vairāk nekā 1000 komerciālas un apmēram 500 nekomerciālas tīmekļa vietnes, kuru saturs bija saistīts ar varmācību pret bērniem. Vairāk nekā divas trešdaļas no tām bija izvietotas ASV serveros.

ES Pamattiesību aģentūra English Komisijas rīkojumā izstrādā metodes, kā novērtēt bērnu labklājību Eiropā, vērā ņemot tādus faktorus kā ģimenes vide, aizsardzība pret ekspluatāciju un vardarbību, izglītība un sabiedrības atbildīgums.

Plašāka informācija par ES pasākumiem pret cilvēku tirdzniecību English

Plašāka informācija par bērnu tiesībām ES English

Izvēlēties tumšu fonu Atjaunot rakstzīmju standartizmēru Palielināt rakstzīmju izmēru par 200 % Pārsūtīt šo lapu draugam Izdrukāt šo lapu

 

Vai atradāt meklēto?

Ko jūs meklējāt?

Vai jums ir kādi ieteikumi?

Noderīgas saites