Naršymo kelias

Su prekyba žmonėmis ir vaikų išnaudojimu ES kovos atkakliau - 25/03/2009

Pažeidžiamiausius žmones apsaugoti nuo baisių nusikaltimų siekiama naujais teisės aktais.

Komisija mano, kad dabartinių kovos su prekyba žmonėmis ir vaikų seksualiniu išnaudojimu priemonių nepakanka, atsižvelgiant į šių nusikaltimų mastą ir sunkumą, ir ragina sugriežtinti šios srities teisės aktus.

Manoma, kad pasaulyje kasmet parduodama apie 1,2 mln. žmonių. Dažniausiai jie tampa pigia darbo jėga arba priverčiami teikti seksualines paslaugas. Dauguma aukų – moterys ir mergaitės.

Turime mažai patikimų statistinių duomenų apie Europos teritorijoje parduodamų arba į ją parduoti atvežamų žmonių skaičių, manoma, kad jų – apie kelis šimtus tūkstančių. 2006-aisiais (šių metų duomenys naujausi) teismuose buvo iškelta tik 1 500 prekybos žmonėmis bylų. Pagalba suteikta tik 3 000 aukų.

Prekyba žmonėmis – itin pelninga veikla, o dauguma ja besiverčiančių žmonių – patyrę nusikaltėliai, priklausantys nusikalstamoms grupuotėms. Dauguma jų įsikūrę ES nepriklausančiose šalyse, tačiau šiuo metu tinklai plečiasi ir Europos Sąjungoje, ypač po plėtros į rytus.

Pagal Komisijos pasiūlymą ES valstybės skatinamos traukti baudžiamojon atsakomybėn ES piliečius už kitose šalyse padarytus nusikaltimus ir naudoti tyrimo metodus, taikomus tiriant kitų rūšių organizuotą nusikalstamumą, pavyzdžiui, įrašinėti pokalbius telefonu ir sekti nusikalstamu būdu įgytų pinigų judėjimą.

Komisija siūlo imtis veiksmingesnių teisinių priemonių prekyba žmonėmis besiverčiantiems nusikaltėliams bausti ir teikti daugiau apsaugos ir pagalbos aukoms. Priemonių Įgyvendinimui stebėti būtų įsteigtos nepriklausomos nacionalinės institucijos.

Be to, Komisija persvarstė kovos su seksualine prievarta prieš vaikus ir vaikų išnaudojimu teisės aktus. Surinkti patikimus šios srities duomenis taip pat sunku. Sprendžiant iš atliktų tyrimų, kai kurių rūšių seksualinės prievartos prieš vaikus atvejų Europoje daugėja ir nemažai Europos vaikų (10–20 %) vaikystėje patiria seksualinę prievartą.

Pasiūlymu visų pirma siekiama, kad interneto naudojimas vaikams vilioti būtų laikomas nusikaltimu ir kad būtų sparčiau įgyvendinami kovos su vaikų pornografija teisės aktai. 2008 m. aptikta daugiau negu 1 000 komercinių ir beveik 500 nekomercinių prievartos prieš vaikus turinio svetainių, iš kurių maždaug 70% yra JAV.

Europos Komisijos įgaliota ES pagrindinių teisių agentūra English ieško būdų, kaip išmatuoti vaikų gerovę Europoje. Ji remiasi veiksniais, susijusiais su šeimos aplinka, apsauga nuo išnaudojimo ir smurto, švietimu ir pilietine atsakomybe.

Daugiau informacijos apie ES kovą su prekyba žmonėmis English

Daugiau informacijos apie vaikų teises ES English

Pasirinkti didelio kontrastingumo vaizdą Nustatyti įprastinį šrifto dydį  Padidinti šriftą 200 procentų Siųsti šio tinklalapio nuorodą Spausdinti šį tinklalapį

 

Ar radote reikiamą informaciją?

Taip Ne

Kokios informacijos ieškojote?

Turite pasiūlymų?

Naudingos nuorodos