Navigointipolku

EU torjuu ihmiskauppaa ja lasten hyväksikäyttöä - 25/03/2009

Uudella lainsäädännöllä halutaan suojella kaikkein heikoimmassa asemassa olevia ihmisiä.

Komissio esittää uutta, tiukempaa lainsäädäntöä torjumaan ihmiskauppaa ja lasten seksuaalista hyväksikäyttöä. Komission mukaan ongelmien laajuus ja vakavuus edellyttävät nykyistä tehokkaampia toimia.

Ihmiskaupan uhriksi joutuu maailmassa vuosittain noin 1,2 miljoonaa ihmistä. Yleisimmin he joutuvat pakkotyöhön tai prostituutioon. Suurin osa uhreista on tyttöjä tai naisia.

Ihmiskaupan uhrien määrästä EU:ssa ei ole saatavilla erityisen luotettavia tilastotietoja. Todennäköisesti heitä on useita satoja tuhansia. Oikeuden eteen joutuu kuitenkin vain pieni osa syyllisistä. Tuoreimmat tilastot oikeustapauksista ovat vuodelta 2006, jolloin niitä oli vain 1 500. Apua sai tilastojen mukaan vain 3 000 uhria.

Ihmiskauppa on erittäin kannattavaa toimintaa, ja useimmat sen harjoittajat ovat ammattimaisia ja järjestäytyneitä rikollisia. Suuri osa heistä toimii EU:n ulkopuolella, mutta erityisesti EU:n itälaajentumisen myötä verkostot ovat alkaneet ulottua yhä useammin myös EU:n sisäpuolelle.

Komission ehdotuksissa velvoitetaan EU-maat panemaan rikoksiin syyllistyneet kansalaisensa syytteeseen, vaikka rikos olisi tapahtunut EU:n ulkopuolella. Poliisille halutaan antaa valtuudet kuunnella puheluita, tarkkailla rikoksista epäiltyjen rahaliikennettä ja hyödyntää muita vastaavia keinoja, joita käytetään järjestäytyneen rikollisuuden torjunnassa.

Komissio vaatii tehokkaampia lainsäädännöllisiä välineitä, joiden avulla ihmiskauppiaita voidaan rangaista ja uhreja suojella ja auttaa paremmin. Uusien toimien täytäntöönpanoa valvomaan ehdotetaan kansallisia riippumattomia elimiä.

Komissio ehdottaa uutta lainsäädäntöä myös lasten seksuaalisen hyväksikäytön ja riiston torjunnan tueksi. Myöskään lasten hyväksikäytöstä ei ole saatavilla luotettavia tilastoja. Eräiden tutkimusten mukaan tietyt lapsiin kohdistuvan väkivallan muodot ovat lisääntymässä Euroopassa ja huomattava osa eurooppalaisista lapsista (10–20 %) joutuu lapsuudessaan seksuaalisen hyväksikäytön uhriksi.

Ehdotuksen tavoitteena on saada internetin käyttö lasten houkutteluun rangaistavaksi teoksi sekä tehostaa lapsipornon torjuntaa. Vuonna 2008 löydettiin yli 1 000 kaupallista ja noin 500 ei-kaupallista verkkosivustoa, jotka sisälsivät lapsen seksuaalista hyväksikäyttöä esittävää aineistoa. Näistä noin 70 prosenttia oli Yhdysvalloissa.

Euroopan unionin perusoikeusvirasto English kehittää komission toimeksiannosta keinoja mitata lasten hyvinvointia Euroopassa. Siihen vaikuttavia tekijöitä ovat mm. perheympäristö, hyväksikäytöltä ja väkivallalta suojelu, koulutus ja kansalaisvastuu.

Lisätietoa ihmiskaupan vastaisista EU:n toimista English

Lisätietoa lasten oikeuksista EU:ssa English

Valitse suurikontrastinen versio Aseta sivu normaalikokoiselle fontille Kasvata fontin kokoa 200 prosentilla Lähetä sivu Tulosta sivu

 

Löysitkö etsimäsi tiedon?

Kyllä En

Mitä tietoa etsit?

Kerro ehdotuksesi.

Hyödyllisiä linkkejä