Sti

EU optrapper kampen mod menneskehandel og børnemisbrug - 25/03/2009

Nye regler skal beskytte de mest sårbare mod de værste forbrydelser.

Kommissionen vil slå hårdere ned på menneskehandel og seksuelt misbrug af børn. EU's indsats skal stå mål med forbrydelsernes omfang og alvor.

Hvert år bliver rundt regnet 1,2 millioner ofre for ulovlig menneskehandel verden over og udnyttet som billig arbejdskraft eller til prostitution. De fleste er piger og kvinder.

Det er usikkert, hvor mange af dem der smugles ind i Europa eller mellem europæiske lande, men det drejer sig sandsynligvis om flere hundrede tusinder. Alligevel endte kun 1 500 sager om ulovlig menneskehandel i retten i 2006, som de seneste tal stammer fra. Og kun 3 000 ofre fik hjælp.

Menneskehandel er enormt lukrativt, og de fleste menneskesmuglere er hårdkogte og organiserede kriminelle. De holder som regel til uden for EU, men der skyder også netværk op inden for EU, især efter udvidelsen mod øst.

Med to nye forslag får EU-landene mulighed for at retsforfølge lovovertrædere for forbrydelser, de begår udlandet, og bruge undersøgelsesmetoder, der er kendt fra andre former for organiseret kriminalitet. Det kan f.eks. være aflytning af telefonsamtaler og opsporing af pengebevægelser fra kriminelle aktiviteter.

Det ene forslag efterlyser bedre retsmidler til at straffe menneskesmuglere og bedre beskyttelse af og bistand til ofrene. Der skal oprettes uafhængige nationale organer til at overvåge forslagets gennemførelse.

Kommissionen har også set reglerne for bekæmpelse af seksuelt misbrug og seksuel udnyttelse af børn efter i sømmene. Heller ikke her er det let at sætte tal på problemets omfang. Men undersøgelser peger i retning af, at visse former for seksuelle overgreb mod børn forekommer stadig oftere i Europa. Man anslår også, at et stort mindretal af børn i Europa, mellem 10 % og 20 %, vil blive udsat for seksuelle overgreb i deres barndom.

Formålet med det andet forslag er navnlig at gøre det strafbart at lokke børn til sig ved hjælp af internettet og nemmere at slå ned på børnepornografi. I 2008 blev der fundet over 1 000 kommercielle og ca. 500 ikke-kommercielle websteder, der indeholdt eksempler på børnemisbrug – ca. 70 % af dem var amerikanske.

Kommissionen har bedt EU's agentur for grundlæggende rettigheder English om at finde ud af, hvordan man kan måle børns velfærd i Europa ud fra indikatorer som familieforhold, beskyttelse mod udnyttelse og vold, uddannelse og ansvarsbevidsthed.

Mere om EU's indsats mod menneskehandel English

Mere om børns rettigheder i EU English

Vælg høj kontrast Normal skriftstørrelse Forstør skrift med 200 procent send til en ven udskriv siden

 

Fandt du det, du søgte?

Ja Nej

Hvad ledte du efter?

Har du forslag til forbedringer?

Nyttige links