Навигационна пътека

ЕС засилва борбата с трафика на хора и малтретирането на деца - 25/03/2009

Нови закони защитават най-уязвимите членове на обществото от ужасни престъпления.

Европейската комисия призовава за по-строги закони против трафика на хора и сексуалния тормоз на деца, като твърди, че настоящите усилия за борба с тези престъпления не съответстват на мащаба и тежкия им характер.

По общи изчисления всяка година по света се извършва трафик на 1,2 млн. души предимно с цел осигуряване на евтин труд и сексуални услуги. По-голяма част от тях са жени и момичета.

Няма надеждни статистики за незаконния трафик на хора към Европа или вътре в нея, но вероятно става въпрос за стотици хиляди души на година. Въпреки това през 2006 г. – последната година, за която има данни – прокурорите са внесли само 1500 случая на незаконна търговия с хора в съда. Само 3000 жертви са получили помощ.

Търговията с хора е изключително доходна, а повечето трафиканти са професионални и организирани престъпници. По-голяма част от тях живеят извън ЕС, но и в него вече има разрастващи се мрежи, особено след разширяването му на изток.

Комисията предлага промени, които ще насърчават страните от ЕС да преследват граждани на Съюза за престъпления, извършени в други страни, и да си служат с методи на разследване, използвани при други видове организирана престъпност, като например подслушване на телефони и проследяване на движението на пари от престъпна дейност.

Предложението призовава за по-добри законодателни инструменти за наказване на трафикантите и за по-добра защита и помощ за жертвите. Изпълнението на законите ще се контролира от независими национални органи.

Комисията преразгледа и законите против сексуалния тормоз и експлоатацията на деца. И в тази област трудно се намират надеждни данни. Изследванията обаче сочат, че някои видове сексуално насилие над деца се увеличават в Европа и че значителна част от децата в Европа – между 10 % и 20 % – са жертва на тормоз по време на детството си.

По-конкретно, предложението цели да превърне в престъпление използването на интернет за подмамване на деца и да засили прилагането на законите против детската порнография. През 2008 г. бяха открити над 1000 комерсиални и 500 некомерсиални уебсайта, съдържащи малтретиране на деца, като около 70 % от тях бяха в САЩ.

От името на Комисията агенцията на ЕС за основни права English разработва начини за измерване на детското благополучие в Европа въз основа на фактори, свързани със семейната среда, защитата от експлоатация и насилие, образованието и гражданската отговорност.

Повече информация за дейностите на ЕС за борба с трафика на хора English

Повече информация за правата на децата в ЕС English

Висококонтрастна версия Нормален размер на шрифта Максимален размер на шрифта Изпратете на приятел Разпечатайте страницата

 

Намерихте ли търсената от вас информация?

Да Не

Какво търсехте?

Имате ли предложения?

Полезни връзки