Sökväg

Gemensamt ansvar för asylpolitiken - 18/02/2009

Flyktingar som sitter på rad framför cementmur © Reporters

Byrå för asylfrågor ska främja EU-samarbete, utbildningsprogram och informationsutbyte.

Kommissionen föreslår att man inrättar en europeisk byrå English som arbetar med de nationella myndigheterna för att samordna ländernas olika praxis och underlätta samarbetet i asylfrågor.

Det råder stora skillnader mellan hur de 27 EU-länderna hanterar sina asylansökningar. Siffrorna visar t.ex. att en tjetjen har stor chans att få asyl i vissa EU-länder, men nästan ingen chans alls i andra. Samma sak gäller för irakier.

Europeiska byrån för stöd i asylfrågor ska stärka samarbetet mellan EU-länderna och hjälpa dem att samordna sin praxis i flyktingfrågor, genomföra utbildningsprogram för asylhandläggare och sprida information.

En annan uppgift skulle vara att tillsätta expertgrupper för insatser i nödsituationer, exempelvis vid en oväntat stor inströmning av flyktingar. Tanken är att lätta bördan för de länder som tar emot många flyktingar, såsom Grekland, Italien, Malta och Spanien.

FN:s flyktingkommissariat har uttalat sitt stöd för förslaget och hoppas att det leder till enhetligare, rättvisare och effektivare asylsystem i EU.

EU försöker också ta fram en gemensam asylpolitik DeutschEnglishfrançais, men de 27 medlemsländerna måste först enas om vilka flyktingar som ska få skydd och hur de ska behandlas.

Förslaget om en byrå för asylfrågor går tillbaka till ett initiativ från EU:s justitieministrar. Den ska finansieras med befintliga flyktingmedel och fungera som tillsynsmyndighet. Byråns verksamhet skulle kunna inledas redan 2010, men det har ännu inte bestämts var det ska ligga.

Många människor söker asyl i EU – över 103 000 personer under första halvåret 2008. De flesta kommer från Irak, Ryssland, Pakistan, Turkiet, Somalia, Iran och Serbien. Enligt internationell lag har de rätt till skydd, även om de har tagit sig in i EU på olaglig väg.

Läs mer om EU:s asylsystem DeutschEnglishfrançais

Välj hög kontrast Normal textstorlek Öka textstorlek med 200 procent Tipsa en vän Skriv ut denna sida

 

Hittade du vad du letade efter?

Ja Nej

Vad letade du efter?

Har du några förslag på förbättringar?

Länkar