Navigačný riadok

Spoločné riešenie azylových otázok - 18/02/2009

Utečenci nastúpení pri betónovej stene © Reporters

Úrad EÚ by podporoval azylovú spoluprácu, školiace programy a výmenu informácií

Komisia predložila návrh na založenie agentúry English, ktorá by s vnútroštátnymi orgánmi spolupracovala na štandardizácii ich postupov, čím by sa uľahčila ich vzájomná spolupráca v azylovej oblasti.

Vo vybavovaní žiadostí o azyl panujú medzi 27 členskými štátmi EÚ výrazné rozdiely. Z údajov vyplýva, že v niektorých krajinách majú čečenskí žiadatelia veľkú šancu získať azyl. V iných krajinách je takmer isté, že ho nedostanú. To isté platí pre Iračanov.

Európsky podporný azylový úrad by pomáhal v rozvoji spolupráce medzi jednotlivými krajinami EÚ a v koordinácii ich často rozdielnych prístupov k utečencom. Realizoval by programy pre zamestnancov vnútroštátnych orgánov zodpovedných za azylovú politiku a zhromažďoval by informácie, ktoré by si štáty vymieňali.

Úrad by mal za úlohu vytváranie tímov národných expertov, ktoré by mohli byť použité v núdzových prípadoch (napr. neočakávaný príliv žiadateľov o azyl). Takto by sa mohli odbremeniť hlavné vstupné brány, akými sú Taliansko, Malta, Španielsko a Grécko.

Agentúra OSN pre utečencov vyjadrila návrhu svoju podporu a uviedla, že táto iniciatíva Komisie by mala viesť k jednotnejšiemu, spravodlivejšiemu a efektívnejšiemu azylovému systému v Európe.

EÚ sa snaží o vytvorenie spoločnej azylovej politiky DeutschEnglishfrançais, ale 27 členských štátov sa ešte musí dohodnúť, kto bude mať nárok na ochranu a ako sa má s utečencami zaobchádzať.

Požiadavka na vytvorenie podporného úradu prišla od ministrov spravodlivosti členských štátov EÚ. Úrad, ktorý by mal postavenie regulačnej agentúry, by bol financovaný zo súčasných zdrojov vyčlenených pre utečencov a jeho činnosť by sa začala v roku 2010. O sídle úradu ešte nepadlo rozhodnutie.

EÚ je pre žiadateľov o azyl jednou z hlavných destinácií. Počas prvých šiestich mesiacov minulého roka požiadalo o azyl 103 000 nových žiadateľov. Väčšina z nich pochádza z Iraku, Ruska, Pakistanu, Turecka, Somálska, Iránu a Srbska. V zmysle medzinárodného práva majú právo na ochranu aj v prípade, že do EÚ prišli ilegálne.

Viac o európskom azylovom systéme DeutschEnglishfrançais

Choose high-contrast version Set page to normal font size Increase font size by 200 percent poslať túto stránku priateľovi vytlačiť túto stránku

 

Našli ste informácie, ktoré ste hľadali?

Áno Nie

Aké informácie ste hľadali?

Máte nejaké návrhy?

Užitočné odkazy