Ścieżka nawigacji

Wspólna polityka azylowa - 18/02/2009

Uchodźcy siedzący pod betonowym murem © Reporters

Celem nowej agencji unijnej byłaby współpraca w dziedzinie azylu, prowadzenie programów szkoleniowych i wymiana informacji.

Komisja wystąpiła z wnioskiem o utworzenie agencji unijnej English, która współpracowałaby z władzami krajowymi na rzecz ujednolicenia stosowanych przez nie procedur, a tym samym ułatwienia im współpracy w zakresie azylu.

Każde z 27 państw członkowskich UE stosuje inne procedury azylowe. Z danych wynika na przykład, że szanse obywatela Czeczenii na uzyskanie azylu w jednych krajach są duże, zaś w innych – znikome. W przypadku Irakijczyków sytuacja wygląda podobnie.

Zadaniem nowego europejskiego urzędu byłoby wspieranie współpracy między krajami UE: pomoc w harmonizowaniu ich często zróżnicowanego podejścia do uchodźców, prowadzenie programów szkoleniowych dla urzędników zajmujących się polityką imigracyjną oraz gromadzenie i rozpowszechnianie informacji.

W zakresie kompetencji agencji znalazłoby się również rekrutowanie ekspertów krajowych, których pomocy wymagają sytuacje wyjątkowe, jak na przykład nagły napływ dużej liczby osób starających się o azyl. Dzięki temu można byłoby wspomóc pod tym względem kraje, przez których terytorium do Unii próbuje się dostać najwięcej uchodźców, czyli Włochy, Maltę, Hiszpanię i Grecję.

Agencja do spraw uchodźców ONZ, która wyraziła poparcie dla tej idei, stoi na stanowisku, że powołanie agencji powinno pomóc w zbudowaniu bardziej spójnej, skutecznej i zarazem sprawiedliwej polityki azylowej w całej Europie.

Aby wspólna polityka azylowa DeutschEnglishfrançais mogła stać się faktem, 27 państw członkowskich musi osiągnąć porozumienie co do tego, kto ma prawo do ubiegania się o ochronę, oraz tego, w jaki sposób powinni być traktowani uchodźcy.

Pomysłodawcami stworzenia tego nowego urzędu byli ministrowie sprawiedliwości krajów UE. Instytucja miałaby status agencji regulacyjnej i funkcjonowałaby dzięki funduszom dotychczas przeznaczanym na politykę azylową. Mogłaby zacząć działać w 2010 roku. Dotychczas nie ustalono jednak, gdzie miałaby się mieścić jej siedziba.

UE jest jednym z głównych celów podróży osób poszukujących azylu. Tylko w pierwszej połowie 2008 r. wpłynęło 103 tys. nowych wniosków o azyl, z których większość pochodzi z Iraku, Rosji, Pakistanu, Turcji, Somalii, Iranu i Serbii. Zgodnie z prawem międzynarodowym uchodźcy mają prawo do ochrony, nawet jeżeli nielegalnie dostają się na terytorium UE.

Więcej informacji na temat polityki azylowej w Europie DeutschEnglishfrançais

Włącz duży kontrast Ustaw normalny rozmiar czcionki Powiększ rozmiar czcionki o 200% Wyślij tę stronę do znajomego Drukuj

 

Czy znaleźli Państwo poszukiwane informacje?

Tak Nie

Jakich informacji Państwo szukają?

Czy mają Państwo jakieś uwagi?

Przydatne linki