Kruimelpad

Samenwerken bij het asielbeleid - 18/02/2009

Vluchtelingen op een rij voor een betonnen muur © Reporters

Een nieuw agentschap moet de samenwerking bij het EU-asielbeleid bevorderen, ambtenaren opleiden en informatie uitwisselen.

De Commissie heeft voorgesteld English een asielagentschap op te richten, dat met nationale autoriteiten moet gaan samenwerken om de EU-landen bij de aanpak van de asielproblematiek op één lijn te krijgen en de coördinatie te verbeteren.

In de 27 EU-landen worden asielaanvragen op zeer verschillende wijze afgehandeld. Uit de cijfers blijkt bijvoorbeeld dat een Tsjetsjeen in sommige landen een goede kans maakt om asiel te krijgen, terwijl hij in andere landen zo goed als kansloos is. Hetzelfde geldt voor Irakezen.

Het Europese asielagentschap zou voor meer samenwerking tussen EU-landen moeten zorgen, de coördinatie tussen de vaak totaal verschillende aanpak van het vluchtelingenprobleem moeten verbeteren, nationale asielambtenaren moeten opleiden en de informatie-uitwisseling moeten verbeteren.

Het agentschap zou ook teams van nationale deskundigen moeten vormen die in noodsituaties kunnen worden uitgezonden, bijvoorbeeld bij een plotselinge toevloed van asielzoekers. Hierdoor zou de druk op belangrijke aankomstlanden zoals Italië, Malta, Spanje en Griekenland kunnen worden verlicht.

Het VN-vluchtelingenbureau steunt het voorstel en zegt dat het bijdraagt tot een samenhangend, eerlijk en doeltreffend asielstelsel voor heel Europa.

De EU probeert een gemeenschappelijk asielbeleid DeutschEnglishfrançais te ontwikkelen, maar de 27 lidstaten zijn het nog niet eens over wie er precies in aanmerking komt voor bescherming en hoe vluchtelingen moeten worden behandeld.

Het zijn de Europese ministers van justitie die hebben aangedrongen op zo'n regelgevend agentschap, dat zou moeten worden bekostigd uit de bestaande middelen voor vluchtelingen. Het zou al in 2010 operationeel kunnen zijn, al is nog niet duidelijk waar het zal worden gevestigd.

De EU is een populaire bestemming voor asielzoekers. In de eerste helft van 2008 zijn er meer dan 103 000 nieuwe aanvragen ingediend. De meeste aanvragers komen uit Irak, Rusland, Pakistan, Turkije, Somalië, Iran en Servië. Volgens het internationaal recht moeten zij bescherming krijgen, ook als zij illegaal de EU zijn binnengekomen.

Meer over het Europees asielstelsel DeutschEnglishfrançais

Zwarte achtergrond Normale tekstgrootte Tekstgrootte 200% Stuur naar een vriend Pagina afdrukken

 

Gevonden wat u zocht?

Ja Nee

Wat zocht u?

Heeft u nog opmerkingen?

Nuttige links