Cosán nascleanúna

Tearmann a bhainistiú le chéile - 18/02/2009

Dídeanaithe arna n-ailíniú le balla stroighne © Reporters

Thaobhódh Oifig le comhar tearmainn AE, d'eagródh cláir oiliúna is roinnfeadh eolas.

Chuir an Coimisiún síos togra chun gníomhaireacht a chruthú English a oibreodh le húdaráis náisiúnta chun a gcleachtais a chaighdeánú is chun comhar eatarthu faoi chúrsaí tearmainn a éascú.

Ní hionann in aon chor mar a phléitear le hiarratais ar thearmann sna 27 ballstát. Is léir ó fhigiúirí, go bhfuil seans maith go mbronnfar tearmann ar Sheisniach i roinnt tíortha ach ar is beag dóchas a bheadh aige i gcinn eile. Is ionann an cás d'Iarácaigh.

Thaobhódh an oifig thacaíochta tearmainn Eorpach le comhar idir na ballstáit AE, chabhródh chun a gcur chuige éagsúla do dhídeanaithe a chomhordú, d'eagródh cláir oiliúna d'oifigigh tearmainn náisiúnta is bhaileodh eolas lena roinnt.

Bheadh de chúram ar an oifig foirne saineolaithe náisiúnta a chruthú lena n-úsáid i gcás éigeandála amhail cuid mhór de lucht iarrtha tearmainn ag sní isteach go tobann. Chabhródh sé sin chun an t-ualach a éadromú ag mórgheataí mar an Iodáil, Málta, an Spáinn is an Ghréig.

Thacaigh gníomhaireacht dídeanaithe na NA leis an togra, á rá go gcruthódh sé córais níos éifeachtaí, níos cothroime is níos comhsheasmhaí ar fud na hEorpa.

Tá faoin AE comhbheartas tearmainn DeutschEnglishfrançais a thógáil, ach níor aontaigh na 27 ballstát fós faoi cé dó a mbeadh cosaint dlite is conas ar cheart plé le dídeanaithe.

Ó airí dlí is cirt na hEorpa a tháinig an t-iarratas go mbunófaí an oifig thacaíochta. As cistí do dhídeanaithe atá ann cheana a d'íocfaí aisti is bheadh stádas gníomhaireachta rialúcháin aici. Tharlódh go dtosódh an oifig ag obair chomh luath le 2010, ach níor cinneadh ar a suíomh fós.

Mór-cheann cúrsa do lucht iarrtha tearmainn is ea an tAE, agus fuair sé breis is 103 000 iarratas nua sna chéad sé mhí de 2008. Ón Iaráic, ón Rúis, ón bPacastáin, ón Tuirc, ón tSómáil, ón Iaráin is ón tSeirbia a bhformhór. Faoin dlí idirnáisiúnta tá ceart acu ar chosaint, fiú más go mídhleathach a tháinig siad isteach san AE.

Breis faoin gcóras tearmainn Eorpach DeutschEnglishfrançais

Choose high-contrast version Set page to normal font size Increase font size by 200 percent Cuir an leathanach seo chuig cara Clóigh an leathanach seo

 

An bhfuair tú an t-eolas a bhí uait?

Fuair Ní bhfuair

Cad a bhí uait?

An bhfuil aon mholtaí agat?

Useful links