Navigatsioonitee

Varjupaigaküsimuste ühine haldamine - 18/02/2009

Betoonseina äärde rivistatud põgenikud © Reporters

Amet edendaks ELi koostööd varjupaigaküsimustes, korraldaks koolitusprogramme ja jagaks teavet.

Komisjon on teinud ettepaneku luua amet English, mis teeks koostööd liikmesriikide ametiasutustega, et ühtlustada nende asjaomaseid tavasid ja hõlbustada nendevahelist koostööd varjupaigaküsimustes.

27 ELi liikmesriigis menetletakse varjupaigataotlusi väga erinevalt. Arvandmetest nähtub, et näiteks ühel tšetseenil võib mõnes liikmesriigis olla suur võimalus varjupaiga saamiseks, samas kui teises liikmesriigis on tema šansid selleks nullilähedased. Sama kehtib ka iraaklaste puhul.

Euroopa varjupaigaküsimuste tugiamet edendaks ELi liikmesriikide vahelist koostööd, aitaks kooskõlastada riikide sageli väga lahknevaid lähenemisviise põgenike suhtes, korraldaks koolitusprogramme riiklikele varjupaigaküsimustega tegelevatele ametnikele ning koguks asjaomast teavet.

Samuti oleks asjaomase ameti ülesandeks luua riiklikest varjupaigaekspertidest moodustatud tugirühmad, kes saaksid pakkuda operatiivtuge nendele liikmesriikidele, kes seisavad äkitselt silmitsi erakorraliselt suure põgenike sissevooluga. See aitaks vähendada sellliste riikide koormat nagu Itaalia, Malta, Hispaania ja Kreeka, mille kaudu põgenikud sageli Euroopa Liitu sisenevad.

ÜRO pagulaste ülemvolinik pooldab kõnealust ettepanekut, märkides, et asjaomase ameti töö tulemusel peaksid kogu Euroopas välja kujunema märksa ühtlasemad, õiglasemad ja tõhusamad varjupaigasüsteemid.

EL soovib kujundada ühise varjupaigapoliitika DeutschEnglishfrançais, kuid 27 liikmesriiki peavad veel omavahel kokkuleppele jõudma selles, kellel peaks olema õigus kaitse saamisele ning kuidas põgenikke kohelda.

Tugiameti loomise idee pärineb Euroopa justiitsministritelt. Ameti rahastamisallikaks oleksid olemasolevad põgenikefondid ning sellel oleks reguleeriva ameti staatus. Amet võiks tööd alustada juba 2010. aastal, kuigi selle asukoht on veel kindlaks määramata.

EL on varjupaigataotlejate peamine sihtpunkt. ELi riikidele esitati 2008. aasta esimese kuue kuu jooksul enam kui 103 000 uut varjupaigataotlust. Suurem osa varjupaigataotlejatest on pärit Venemaalt, Pakistanist, Türgist, Somaaliast, Iraanist ja Serbiast. Rahvusvahelise õiguse kohaselt on neil õigus kaitsele isegi juhul, kui nad sisenevad ELi ebaseaduslikult.

Lugege täiendavalt Euroopa varjupaigasüsteemi kohta DeutschEnglishfrançais

Kõrge kontrastsusega versioon Tavaline kirjasuurus Kirjasuurus 200 % saada sõbrale prindi see lehekülg

 

Kas leidsite otsitava teabe?

Jah Ei

Mida te otsisite?

Kas teil on ettepanekuid?

Kasulikud viidad