Sti

Flygtninge på rad og række langs betonmur © Reporters

Nyt organ skal styrke EU-landenes asylsamarbejde, tilrettelægge kurser og formidle information.

Kommissionen kommer nu med et forslag om at oprette et nyt EU-organ English. Det skal hjælpe medlemslandene med at ensrette deres praksis og gøre det lettere at samarbejde om asylspørgsmål.

Der er stor forskel på, hvordan de 27 EU-lande håndterer asylansøgninger. F.eks. har en tjetjener store chancer for at opnå beskyttelse i nogle lande, men næsten ingen chancer i andre. Det samme gælder irakere.

Det europæiske asylstøttekontor får til opgave at styrke samarbejdet mellem EU-landene, hjælpe dem med at koordinere deres ofte meget forskellige måder at håndtere flygtninge på, tilrettelægge kurser om asylspørgsmål for nationale embedsmænd samt indsamle og videregive information på området.

Organet skal også oprette nationale asyleksperthold, som kan udsendes til lande, der oplever en stærk stigning i antallet af asylansøgere. Det skal lette byrden for store modtagerlande som Italien, Malta, Spanien og Grækenland.

FN's Flygtningehøjkommissariat ser positivt på forslaget, som det mener kan give mere ensartede, retfærdige og effektive asylsystemer over hele EU.

EU arbejder på at udvikle en fælles asylpolitik DeutschEnglishfrançais, men de 27 medlemslande er endnu ikke enige om, hvilke flygtninge der skal have beskyttelse, og hvordan de skal behandles.

Det var EU's justitsministre, der foreslog at oprette et asylstøttekontor. Det skal have form af et reguleringsagentur og finansieres via EU's budgetmidler på flygtningeområdet. Det kan åbne dørene allerede i 2010 – når man har afgjort, hvor det skal ligge henne.

EU har mange asylansøgere og modtog over 103 000 nye ansøgninger i de første seks måneder af 2008. De fleste kommer fra Irak, Rusland, Pakistan, Tyrkiet, Somalia, Iran og Serbien. Ifølge folkeretten har de ret til beskyttelse – også selv om de rejser ulovligt ind i EU.

Mere om det europæiske asylsystem DeutschEnglishfrançais

Vælg høj kontrast Normal skriftstørrelse Forstør skrift med 200 procent send til en ven udskriv siden

 

Fandt du det, du søgte?

Ja Nej

Hvad ledte du efter?

Har du forslag til forbedringer?

Nyttige links