Cesta

Společná azylová politika EU - 18/02/2009

Uprchlíci sedí u betonové zdi © Reporters

Agentura by podporovala spolupráci členských států v oblasti azylové politiky a organizovala školení a výměnu informací.

Komise předložila návrh na vytvoření agentury English, která by pracovala s vnitrostátními orgány na standardizaci jejich postupů, a usnadnila tak jejich spolupráci v oblasti azylové politiky.

Všech 27 zemí EU přistupuje k žádostem o azyl jinak. V některých zemí má podle statistik například Čečenec docela velkou šanci, že mu bude azyl udělen, zatímco v jiných zemích je jeho šance téměř nulová. Totéž platí o Iráčanech.

Evropská agentura pro azylovou politiku by podporovala spolupráci mezi zeměmi EU, pomáhala koordinovat jejich často rozdílné přístupy k uprchlíkům, organizovala školení pro úředníky, kteří vyřizují žádosti o azyl v jednotlivých zemích, a shromažďovala informace, jež by mohly členské státy využívat.

Mezi úkoly úřadu by také patřilo vytvoření týmů národních odborníků, kteří by byli k dispozici v naléhavých případech, jako je třeba náhlý příval žadatelů o azyl. To by mohlo ulehčit situaci v zemích, jako je Itálie, Malta, Španělsko a Řecko, jež jsou hlavními bránami pro žadatele o azyl v EU.

Agentura OSN pro uprchlíky vyjádřila tomuto návrhu podporu a uvedla, že by mohl vést k vytvoření konzistentnějších, spravedlivějších a účinnějších azylových systémů v Evropě.

Evropská unie se snaží vytvořit společnou azylovou politiku DeutschEnglishfrançais, avšak 27 členských států se ještě musí domluvit, kdo by měl mít nárok na ochranu a jak by se mělo s uprchlíky zacházet.

Návrh na vytvoření agentury vzešel od ministrů spravedlnosti členských států. Měla by statut regulační agentury a peníze na její provoz by pocházely ze stávajících prostředků na přistěhovaleckou politiku. Fungovat by mohla začít v roce 2010, i když se ještě pro ni musí najít místo.

Evropská unie je jednou z hlavních destinací žadatelů o azyl a během prvních šesti měsíců roku 2008 obdržela více než 103 000 nových žádostí. Většina žadatelů pochází z Iráku, Ruska, Pákistánu, Turecka, Somálska, Íránu a Srbska. Podle mezinárodního práva mají právo na ochranu, i když se do EU dostali nelegálně.

Další informace o evropském azylovém systému DeutschEnglishfrançais

Zobrazit s maximálním kontrastem Zobrazit stránku s normální velikostí písma Zvětšit písmo o 200 % Poslat tuto stránku přátelům Vytisknout stránku

 

Nalezli jste informace, které jste hledali?

Ano Ne

Co jste hledali?

Máte nějaké připomínky?

Užitečné odkazy