Navigačný riadok

Humánny prístup k žiadateľom o azyl - 03/12/2008

Poľskí, slovenskí a ukrajinskí policajti kontrolujú dokumenty na poľsko-ukrajinskej hranici © EK

Novelizované azylové predpisy majú ukončiť zadržiavanie žiadateľov a zlepšiť ich životné podmienky.

Desiatky tisíc ľudí hľadajú v Európe útočisko pred prenasledovaním, ktorému sú v domovskej krajine vystavení z dôvodu etnickej alebo náboženskej príslušnosti, politického presvedčenia alebo spojenia s určitou sociálnou skupinou. Niektorí z nich už zažili nespravodlivé zaobchádzanie.

V zmysle medzinárodného práva majú títo ľudia právo na ochranu, a to aj vtedy, keď sa do Európy dostali nelegálne. V roku 2003 EÚ prijala minimálne štandardy zaobchádzania so žiadateľmi o azyl DeutschEnglishfrançais. Predpisy však poskytujú členským štátom veľký operačný priestor. Preto sa so žiadateľmi o azyl zaobchádza v jednotlivých krajinách rôzne.

Komisia navrhuje revíziu týchto štandardov s cieľom zlepšiť životné podmienky žiadateľov o azyl a zabezpečiť, že sa s nimi bude zaobchádzať rovnako vo všetkých krajinách EÚ. Žiadatelia by mohli byť zadržiavaní len vo výnimočných prípadoch (ak napríklad predstavujú nebezpečenstvo pre verejný poriadok). Deti bez sprievodu dospelej osoby by nebolo možné zadržiavať a sprevádzané deti by mohli byť zadržiavané len pod podmienkou, že je to v ich najlepšom záujme.

Vlády členských štátov by museli takisto zvýšiť úroveň ubytovania, stravovania a ošatenie pre žiadateľov o azyl a zlepšiť prístup k zdravotnej starostlivosti a zamestnaniu. Žiadatelia so zvláštnymi potrebami – napríklad obete mučenia – by mali právo na právnu a zdravotnú pomoc.

Dva ďalšie návrhy sú zamerané na pomoc krajinám ako je Grécko, ktoré je jednou zo vstupných brán pre žiadateľov, a na sprístupnenie údajov pre vnútroštátne orgány, ktoré by mohli ľahšie identifikovať utečencov a predchádzať tak viacnásobným žiadostiam o azyl.

Žiadatelia majú požiadať o azyl v prvom štáte EÚ do ktorého prídu, ale mnohí z nich nelegálne cestujú po Európe, aby sa dostali do krajiny, v ktorej majú lepšiu šancu získať povolenie na pobyt.

Dublinské nariadenie DeutschEnglishfrançais umožňuje štátom EÚ, aby utečencov vracali do krajiny vstupu. Komisia teraz navrhuje vytvorenie mechanizmu, ktorý by pozastavil presuny do krajín čeliacim veľkým prívalom utečencov.

EÚ je jedným z najčastejších cieľov žiadateľov o azyl. V prvých šiestich mesiacoch roku 2008 bolo evidovaných 103 500 nových žiadostí. Väčšinu z nich podali Iračania.

Choose high-contrast version Set page to normal font size Increase font size by 200 percent poslať túto stránku priateľovi vytlačiť túto stránku

 

Našli ste informácie, ktoré ste hľadali?

Áno Nie

Aké informácie ste hľadali?

Máte nejaké návrhy?

Užitočné odkazy