Ścieżka nawigacji

Bardziej humanitarna, wspólna procedura azylowa - 03/12/2008

Polska, słowacka i ukraińska straż graniczna podczas kontroli dokumentów © EC

Nowe przepisy UE mają doprowadzić do poprawy warunków życia osób ubiegających się o azyl i ograniczenia liczby zatrzymań.

Co roku dziesiątki tysięcy osób uciekają do UE z obawy przed prześladowaniami, które grożą im w kraju ojczystym ze względu na ich pochodzenie etniczne, religię, poglądy polityczne czy przynależność do danej grupy społecznej. Wśród uchodźców są osoby po ciężkich przejściach.

Prawo międzynarodowe gwarantuje im ochronę nawet w przypadku, gdy przekroczą granice UE nielegalnie. Chociaż w 2003 r. Unia przyjęła minimalne standardy dotyczące traktowania osób ubiegających się o azyl DeutschEnglishfrançais, prawo pozostawia państwom członkowskim w tym względzie znaczną swobodę. W związku z tym osoby ubiegające się o azyl nadal są traktowane w poszczególnych państwach bardzo różnie.

W chwili obecnej Komisja proponuje wprowadzenie zmian do obowiązujących standardów po to, aby poprawić warunki życia osób starających sie o azyl i zagwarantować im jednakowe traktowanie we wszystkich państwach UE. Zgodnie z propozycją osoby takie mogłyby zostać zatrzymane tylko w wyjątkowych przypadkach, takich jak zagrożenie dla prawa i porządku publicznego. Zatrzymywanie dzieci bez opieki nie byłoby dozwolone, a w przypadku dzieci znajdujących się pod opieką – byłoby dozwolone tylko w obronie ich interesów.

Rządy również musiałyby dołożyć większych starań, aby zapewnić osobom ubiegającym się o azyl godne warunki mieszkaniowe, żywność i odzież oraz dostęp do opieki zdrowotnej i zatrudnienia. Osobom ze szczególnymi potrzebami – jak np. ofiary tortur – przysługiwałoby prawo do pomocy prawnej i medycznej.

Dwa pozostałe wnioski Komisji dotyczące zmiany przepisów w dziedzinie azylu mają na celu odciążenie państw, które doświadczają szczególnej presji na swoje systemy azylowe, jak np. Grecji, a także udostępnienie organom krajowym danych umożliwiających identyfikację uchodźców oraz zapobieganie wielokrotnemu występowaniu o azyl (tzw. handel azylem).

Osoby ubiegające się o azyl powinny składać podania w pierwszym kraju, do którego trafią, jednak wiele z nich podróżuje nielegalnie przez Europę, aby dotrzeć do kraju, w którym mają większe szanse na uzyskanie statusu rezydenta.

Rozporządzenie dublińskie DeutschEnglishfrançais pozwala państwom UE na odesłanie uchodźców do kraju pierwszego przekroczenia granicy. Obecnie Komisja proponuje wprowadzić mechanizm zawieszania przeniesień stosowanych w ramach systemu dublińskiego do krajów borykających się z masowym napływem uchodźców.

W pierwszym półroczu 2008 r. w państwach UE złożono 103 500 nowych wniosków o azyl. Liczba ta świadczy o tym, że UE jest głównym miejscem docelowym potencjalnych azylantów. Większość wnioskodawców pochodzi z Iraku.

Włącz duży kontrast Ustaw normalny rozmiar czcionki Powiększ rozmiar czcionki o 200% Wyślij tę stronę do znajomego Drukuj

 

Czy znaleźli Państwo poszukiwane informacje?

Tak Nie

Jakich informacji Państwo szukają?

Czy mają Państwo jakieś uwagi?

Przydatne linki