Navigācijas ceļš

ES — Dieva auss patvēruma meklētājiem? - 03/12/2008

Polijas, Slovākijas un Ukrainas robežsargi pārbauda dokumentus © EK

Likumu grozījumi darīs galu patvēruma meklētāju aizturēšanai un uzlabos viņu dzīves apstākļus.

Ik gadu desmitiem tūkstoši cilvēku uz ES bēg no vajāšanas, kas pret viņiem vērsta dzimtenē tikai tāpēc, ka viņi pieder kādai noteiktai tautībai vai sociālajai grupai, vēlas dzīvot saskaņā ar savu reliģiju vai nekautrējas paust savus politiskos uzskatus. Dažiem tādēļ ir nācies izciest smagas pārestības.

Saskaņā ar starptautiskajām tiesībām viņiem ir tiesības uz aizsardzību pat tad, ja viņi ES ir ieceļojuši nelegāli. 2003. gadā ES pieņēma obligātos standartus patvēruma meklētāju uzņemšanai DeutschEnglishfrançais, kas tomēr dalībvalstīm dāvāja vērā ņemamu rīcības brīvību to piemērošanā. Tāpēc dažādās valstīs patvēruma meklētājiem jāsaskaras ar visnotaļ atšķirīgu attieksmi.

Tagad Komisija ierosina pārskatīt šos standartus, lai uzlabotu bēgļu dzīves apstākļus un panāktu vienādu uzņemšanu visās ES dalībvalstīs. Patvēruma meklētājus drīkstētu aizturēt vienīgi ārkārtas gadījumos — ja viņi, piemēram, pārkāptu likumus un sabiedrisko kārtību. Bērnus bez pavadoņiem nedrīkstētu aizturēt vispār, bet pieaugušo pavadītus bērnus aizturēt būtu atļauts tikai tad, ja tas būtu viņu interesēs.

Arī valdībām nāktos piestrādāt, lai patvēruma meklētājiem sarūpētu pienācīgus mitekļus, pārtiku un apģērbu, nepiemirstot arīdzan par veselības aprūpi un darba iespējām. Personām ar īpašām vajadzībām — piemēram, spīdzināšanas upuriem — būtu tiesības uz juridisko palīdzību un medicīnisko rehabilitāciju.

Vēl divi priekšlikumi paredz atvieglot to valstu slogu, kuras — piemēram, Grieķija —, atrazdamās Eiropas ģeogrāfiskajās krustcelēs, ir kļuvušas par vairāku bēgļu straumju satekpunktu. Ierosināts valstu iestādēm piešķirt piekļuvi datubāzēm, lai varētu identificēt bēgļus un novērstu patvēruma meklēšanu vairākās valstīs uzreiz, vēlāk izvēloties izdevīgākos nosacījumus.

Pašlaik bēgļiem jāiesniedz patvēruma pieteikums pirmajā ES dalībvalstī, kur tie nokļuvuši, tomēr daudzi cenšas nelegāli aizceļot uz citu ES valsti, kur viņiem ir labākas izredzes iegūt uzturēšanās atļauju.

Tā sauktā Dublinas regula DeutschEnglishfrançais atļauj bēgļus nosūtīt atpakaļ uz to valsti, kur viņi pirmoreiz šķērsojuši ES robežu. Tagad Komisija vēlas izveidot mehānismu, lai pieliktu punktu cilvēku atpakaļnosūtīšanai uz valstīm, kam tāpat jāuzņem lieli bēgļu pulki.

ES ir viens no galvenajiem patvēruma meklētāju ceļa mērķiem. 2008. gada pirmajos sešos mēnešos tā saņēma 103 500 jaunu patvēruma pieteikumu, lielākoties no irākiešiem.

Izvēlēties tumšu fonu Atjaunot rakstzīmju standartizmēru Palielināt rakstzīmju izmēru par 200 % Pārsūtīt šo lapu draugam Izdrukāt šo lapu

 

Vai atradāt meklēto?

Ko jūs meklējāt?

Vai jums ir kādi ieteikumi?

Noderīgas saites