Cosán nascleanúna

Cur chuige daonnúil do lucht iarrtha tearmainn - 03/12/2008

Gardaí teorainn Polannacha, Slóvacacha is Úcránacha ag seiceáil cáipéisí © EC

Dlíthe leasaithe tearmainn chun an choinneáil a chríochnú is coinníollacha a fheabhsú.

Teitheann an iliomad daoine chuig an AE gach bliain chun éalú ó chos ar bolg ina dtír féin de dheasca a n-eitneachais, a gcreidimh, a dtuairimí polaitiúla nó a mballraíocht i ngrúpa sóisialta. D'fhulaing roinnt acu droch-íde thromchúiseach.

Faoin dlí idirnáisiúnta tá ceart ar chosaint acu, fiú más go mídhleathach a tháinig siad isteach san AE. I 2003, ghlac an tAE le íoschaighdeáin chun plé le lucht iarrtha tearmainn DeutschEnglishfrançais, ach ceadaíonn an dlí cuid mhaith scóipe do bhallstáit. Dá thoradh sin, pléitear go héagsúil le lucht iarrtha tearmainn fós ó thír go tír.

Anois molann an Coimisiún go n-athmheasfaí na caighdeáin sin chun coinníollacha lucht iarrtha tearmainn a fheabhsú agus le cóir chomhionann a chinntiú dóibh i ngach tír AE. Ansin ní fhéadfaí iad a choinneáil ach faoi chúinsí eisceachtúla, amhail nuair is bagairt do riail is reacht iad. Ní fhéadfaí páistí gan tionlacan a choinneáil, is ní fhéadfaí páistí le tionlacan a choinneáil ach ar mhaithe leo féin.

Bheadh ar rialtais cruthú níos fearr agus tithíocht, bia, éadaí nó rochtain ar chúram sláinte nó ar obair á gcur ar fáil acu do lucht iarrtha tearmainn. Bheidís siúd le riachtanais speisialta - íospartaigh an chéasta mar shampla - i dteideal cabhair dhlíthiúil is leighis a fháil.

Tá faoi dhá thogra eile an t-ualach ar thíortha mar an nGréig a éadromú - tír is minic in úsáid mar phointe iontrála do lucht iarrtha tearmainn - agus rochtain a thabhairt d'údaráis náisiúnta ar eolas a chabhróidh leo chun iliarratais ar thearmann, ar a dtugtar 'siopadóireacht tearmainn', a chosc.

Ba chóir do lucht iarrtha tearmainn a n-iarratais a chur isteach sa chéad tír AE a shroicheann siad, ach taistealaíonn cuid mhór acu tríd an Eoraip go tír ina mbeidh seans níos fearr ar chónaitheacht acu.

Ceadaíonn Rialachán Bhaile Átha Cliath DeutschEnglishfrançais do bhallstáit AE dídeanaithe a chur ar ais chuig an tír ina dtáinig siad isteach san AE. Anois tá togra á mholadh ag an gCoimisiún go mbunófaí sásra chun aistrithe chuig tíortha ina bhfuil a lán dídeanaithe a chur ar fionraí.

Is mór-cheann scríbe do lucht iarrtha tearmainn an tAE, tháinig 103,500 iarratas nua chuige sna chéad sé mhí de 2008. Ón Iaráic a bhformhór.

Choose high-contrast version Set page to normal font size Increase font size by 200 percent Cuir an leathanach seo chuig cara Clóigh an leathanach seo

 

An bhfuair tú an t-eolas a bhí uait?

Fuair Ní bhfuair

Cad a bhí uait?

An bhfuil aon mholtaí agat?

Useful links