Διαδρομή πλοήγησης

Μια ζεστή αγκαλιά για όσους ζητούν άσυλο - 03/12/2008

Πολωνοί, Σλοβάκοι και Ουκρανοί μεθοριακοί φύλακες ελέγχουν έγγραφα © EC

Η νομοθεσία για το άσυλο τροποποιείται με στόχο να καταργηθεί η κράτηση και να βελτιωθούν οι συνθήκες.

Δεκάδες χιλιάδες άτομα, πολλά από τα οποία έχουν ήδη υποστεί κακή μεταχείριση, καταφεύγουν στην ΕΕ κάθε χρόνο για να γλυτώσουν από τη δίωξη στη χώρα τους λόγω της εθνοτικής τους καταγωγής ή των θρησκευτικών και πολιτικών τους πεποιθήσεων ή ακόμη επειδή ανήκουν σε συγκεκριμένη κοινωνική ομάδα.

Σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο, τα άτομα αυτά πρέπει να προστατεύονται, ακόμη κι αν εισέρχονται παράνομα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το 2003, η ΕΕ θέσπισε ελάχιστους κανόνες για τη μεταχείριση των ατόμων που ζητούν άσυλο DeutschEnglishfrançais, η νομοθεσία όμως αφήνει σημαντικά περιθώρια διακριτικής ευχέρειας στα κράτη μέλη, με αποτέλεσμα να παρατηρούνται σημαντικές διαφορές από τη μια χώρα στην άλλη.

Η Επιτροπή προτείνει σήμερα την αναθεώρηση αυτών των κανόνων με στόχο τη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης των αιτούντων άσυλο και τη ομοιόμορφη μεταχείρισή τους σε όλες τις χώρες της ΕΕ. Τα άτομα που ζητούν άσυλο θα μπορούν να κρατούνται μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις, όταν π.χ. αποτελούν απειλή για την τήρηση του νόμου και της τάξης. Τα ασυνόδευτα παιδιά δεν θα μπορούν να κρατούνται και τα συνοδευόμενα παιδιά θα μπορούν να κρατούνται μόνο αν η κράτηση είναι προς το συμφέρον τους.

Οι κυβερνήσεις θα πρέπει επίσης να καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για να εξασφαλίζουν στους αιτούντες άσυλο αξιοπρεπή στέγη, διατροφή και ένδυση καθώς και πρόσβαση στην υγειονομική περίθαλψη και την απασχόληση. Στα άτομα με ειδικές ανάγκες, όπως για παράδειγμα στα θύματα βασανιστηρίων, θα πρέπει να παρέχεται νομική και ιατρική βοήθεια.

Με δύο άλλες προτάσεις επιδιώκεται να διευκολυνθούν χώρες όπως η Ελλάδα, η οποία αποτελεί σημαντικό σημείο εισόδου λαθρομεταναστών, καθώς και να βελτιωθεί η πρόσβαση των εθνικών αρχών σε δεδομένα μέσω των οποίων θα ταυτοποιούνται οι πρόσφυγες και θα αποφεύγονται οι πολλαπλές αιτήσεις χορήγησης ασύλου ή οι πρακτικές αναζήτησης του ευνοϊκότερου κράτους υποδοχής από τους αιτούντες άσυλο.

Αν και οι αιτούντες άσυλο πρέπει να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους στο κράτος μέλος εισόδου στην ΕΕ, πολλοί από αυτούς ταξιδεύουν παράνομα στην Ευρώπη για να φθάσουν σε χώρα στην οποία έχουν περισσότερες πιθανότητες να αποκτήσουν άδεια παραμονής.

Ο κανονισμός του Δουβλίνου DeutschEnglishfrançais επιτρέπει στα κράτη μέλη να στέλνουν τους πρόσφυγες πίσω στη χώρα εισόδου τους στην ΕΕ. Η Επιτροπή προτείνει σήμερα τη δημιουργία μηχανισμού αναστολής της επαναπροώθησης των ατόμων αυτών σε χώρες που δέχονται τεράστια κύματα προσφύγων.

Η ΕΕ αποτελεί σημαντικό προορισμό ατόμων που ζητούν άσυλο. Τους πρώτους έξι μήνες του 2008 υποβλήθηκαν στα κράτη μέλη της 103.500 νέες αιτήσεις για χορήγηση ασύλου από άτομα που προέρχονταν κυρίως από το Ιράκ.

Επιλέξτε υψηλή αντίθεση Επιλέξτε κανονικό μέγεθος γραμματοσειράς Αυξήστε το μέγεθος κατά 200% Στείλτε σε ένα φίλο Εκτύπωση

 

Βρήκατε την πληροφορία που ζητούσατε;

Ναι Όχι

Ποια πληροφορία ζητούσατε;

Έχετε να προτείνετε κάτι;

Χρήσιμοι σύνδεσμοι