Sti

Human standardbehandling af asylsøgere - 03/12/2008

Grænsevagter fra Polen, Slovakiet og Ukraine kontrollerer papirer © EC

Nye asyllove skal stoppe internering og skabe bedre forhold.

Hvert år flygter titusindvis af mennesker til EU for at undslippe forfølgelse i deres hjemland, på grund af etnicitet, religion, politisk holdning eller tilhørsforhold til en befolkningsgruppe. Nogle har allerede lidt under ufattelig dårlig behandling.

Ifølge folkeretten har de krav på beskyttelse, selv om de kommer ulovligt ind i EU. I 2003 vedtog EU mindstestandarder for behandling af asylsøgere DeutschEnglishfrançais, men reglerne giver EU-landene stort albuerum. Derfor behandler de enkelte lande stadig asylsøgere meget forskelligt.

Kommissionen foreslår nu, at standarderne bliver ændret, så asylsøgerne får bedre levevilkår. De skal også behandles ens i alle EU-lande. Det er meningen, at asylsøgere kun skal kunne interneres i helt særlige tilfælde, f.eks. hvis de udgør trussel mod lov og orden. Børn, der kommer alene, må ikke interneres, og børn med ledsagere kan kun interneres, hvis det er til deres eget bedste.

Myndighederne skal også gøre mere for at skaffe ordentlige boliger, mad og tøj til asylsøgere - sammen med adgang til sundhedspleje og arbejde. Folk med særlige behov - f.eks. torturofre - skal have ret til retshjælp og lægehjælp.

To andre forslag skal lette byrden på lande som Grækenland, der modtager særlig mange asylsøgere, og give de nationale myndigheder adgang til data, så de lettere kan identificere flygtninge og undgå gentagne asylansøgninger fra de samme mennesker.

Flygtninge skal søge om asyl i det første EU-land, de kommer til, men mange rejser ulovligt gennem Europa for at komme til et land, hvor de har bedre chancer for at få ophold.

Dublinforordningen DeutschEnglishfrançais giver EU-landene ret til at sende flygtninge tilbage til det land, de først kom til. Kommissionen foreslår, at der skabes en metode til at stoppe tilbagesendelser til lande, der allerede kæmper med store flygtningestrømme.

EU modtager et meget stort antal asylsøgere. Antallet af nye ansøgninger i første halvår af 2008 var 103 500. De fleste kommer fra Irak.

Vælg høj kontrast Normal skriftstørrelse Forstør skrift med 200 procent send til en ven udskriv siden

 

Fandt du det, du søgte?

Ja Nej

Hvad ledte du efter?

Har du forslag til forbedringer?

Nyttige links