Навигационна пътека

Хуманно отношение към лицата, търсещи убежище - 03/12/2008

Полски, словашки и украински граничари проверяват документи © EC

Изменените законите за бежанците ще сложат край на задържанията и ще подобрят условията.

Десетки хиляди души годишно пристигат в ЕС, за да избягат от преследване в своята собствена страна поради тяхната етническа принадлежност, религия, политически убеждения или участие в социална група. Някои от тях вече са били обект на сериозно малтретиране.

Съгласно международните закони те имат право на защита, независимо от това, че са влезли незаконно на територията на ЕС. През 2003 г. ЕС прие минимални стандарти за третиране на лицата, търсещи убежище DeutschEnglishfrançais, но законът позволява на страните членки значителна свобода. В резултат на това отношението към бежанците все още се различава значително в отделните държави.

Днес Комисията предлага преразглеждане на стандартите с цел подобряване на условията на живот на бежанците и гарантиране на тяхното равно третиране във всички държави-членки на ЕС. Вследствие на това лицата, търсещи убежище ще могат да бъдат задържани единствено при извънредни обстоятелства, например когато представляват заплаха за обществения ред. Деца без придружител няма да могат да бъдат задържани, а тези с придружител — само когато това е в техен интерес.

Правителствата ще трябва също да засилят усилията си за предоставяне на прилични жилища, храна и дрехи на лицата, търсещи убежище, както и достъп до здравеопазване и работни места. Бежанците със специфични нужди - например жертвите на изтезания - ще имат право на правна и медицинска помощ.

Две други предложения имат за цел да намалят тежестта за държави като Гърция - основен входен пункт за бежанци в ЕС - и да предоставят на националните органи достъп до данни, които да им помогнат при идентифицирането на бежанците и за предотвратяване на повторното искане на убежище или т. нар. „пазаруване на убежище“.

Лицата, търсещи убежище, би следвало да подадат молба за убежище в първата страна от ЕС, в която пристигнат, но много от тях пътуват нелегално през Европа, за да достигнат до държава, в която имат повече шансове да получат право да се установят.

Регламентът от Дъблин DeutschEnglishfrançais позволява на държавите-членки на ЕС да изпратят бежанците обратно в държавата, от която са влезли в Съюза. Сега Комисията предлага установяването на механизъм за отлагане на трансферите към държави с голям наплив на бежанци.

ЕС е основна дестинация за лицата, търсещи убежище, като само за първите шест месеца на 2008 г. е получил 103 500 нови заявления. Повечето от бежанците са от Ирак.

Висококонтрастна версия Нормален размер на шрифта Максимален размер на шрифта Изпратете на приятел Разпечатайте страницата

 

Намерихте ли търсената от вас информация?

Да Не

Какво търсехте?

Имате ли предложения?

Полезни връзки