Sökväg

Skydd för människorättsaktivister - 07/10/2008

Förklaringen om mänskliga rättigheter ihoprullad med ett rött band om

EU uppmärksammar FN:s deklaration om mänskliga rättigheter och hyllar oliktänkande.

Den tunisiska journalisten Souhayr Belhassen English har i mer än trettio år försvarat de mänskliga rättigheterna. Under åren har hon flera gånger gripits av civilklädda poliser. Hennes telefon har avlyssnats, e-posten har blivit läst och hennes veckotidskrift har lagts ned. Hon har till och med landsförvisats.

Hennes historia är tyvärr inte så ovanlig som man skulle vilja. Oliktänkande världen över löper ofta stora risker när de avslöjar brott mot de mänskliga rättigheterna. Många gånger måste de betala med sina liv.

För att uppmärksamma 60-årsdagen av den allmänna förklaringen om mänskliga rättigheter English hyllar EU människorättsförsvarare världen över. Souhayr Belhassen, som nu är ordförande i den internationella människorättsorganisationen FIDH, är en av 27 framstående människorättsaktivister som Europaparlamentet bjudit in till en konferens English den 7–8 oktober. De flesta i EU har hört talas om människorättsförklaringen, men alla vet inte att vi i år också firar årsdagen av en annan milstolpe för de mänskliga rättigheterna: FN:s deklaration om människorättsförsvarare English, som antogs 1998. Deklarationen erkänner hur viktigt och legitimt rättsaktivisternas arbete är och att de måste få ett starkare skydd. År 2004 följde EU efter och utfärdade en rad riktlinjer English som uppmuntrar EU-länderna att göra mer för att hjälpa utsatta människorättsaktivister.

När människorättsförklaringen undertecknades den 10 december 1948 var världen fortfarande i gungning efter andra världskrigets fasor. Det var första gången i historien som nationerna enades om grundläggande principer som rättvisa, jämlikhet och rättigheter för alla.

Deklarationen blev omedelbart en triumf. Den lyckades ena mycket olika politiska regimer, religiösa system och kulturella traditioner, som till och med låg i konflikt med varandra. Sextio år senare utgör deklarationen grunden till internationell människorätt. Den har fungerat som modell för ett antal fördrag och deklarationer, bl.a. den europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna (1950) och EU:s stadga om de grundläggande rättigheterna (2000). Trots ständiga kränkningar av de mänskliga rättigheterna har samtliga länder godkänt deklarationen, och vissa länder har låtit den ingå i sina konstitutioner och lagar.

Titta på konferensen i Bryssel live (7 oktober, kl. 9.00–18.30)

Välj hög kontrast Normal textstorlek Öka textstorlek med 200 procent Tipsa en vän Skriv ut denna sida

 

Hittade du vad du letade efter?

Ja Nej

Vad letade du efter?

Har du några förslag på förbättringar?

Länkar