Sökväg

Jämlikhet – lagen måste omsättas i praktiken - 29/09/2008

En svetsare i rullstol

Konferens om diskriminering tar upp skillnaderna mellan lagstiftning och verklighet.

Europa har stränga lagar mot diskriminering, men det är fortfarande långt kvar till jämlikhet. På toppmötet om jämlikhet DeutschEnglishespañolfrançaisitaliano i Paris den 29–30 september sammanfattade experterna vad som har uppnåtts efter EU-kampanjen mot diskriminering 2007.

På arbetsmarknaden råder fortfarande bristande jämställdhet. Kvinnor tjänar 15 % mindre än män (25 % mindre inom den privata sektorn) och får färre chefsbefattningar. Bara hälften av alla funktionshindrade i EU har ett jobb, jämfört med 68 % av de icke-funktionshindrade. Och både unga och gamla klagar fortfarande över att samhället genomsyras av ett missriktat ålderstänkande.

Samma grupper diskrimineras också när det gäller hälsovård, utbildning, social trygghet och bostäder. I juli i år föreslog kommissionen ny lagstiftning DeutschEnglishfrançais för att skydda de svagare grupperna på dessa områden. Reglerna ska komplettera de lagar som förbjuder diskriminering vid anställning.

Men för att komma tillrätta med diskrimineringen krävs mer än bara lagstiftning. Ett av målen med konferensen i Paris var att undersöka hur vi ska kunna ändra djupt rotade beteendemönster och vanor i institutioner och yrkesliv.

Det är inte alltid så lätt att få en klar bild av diskrimineringen i Europa. Eftersom EU-länderna samlar in uppgifter på olika sätt är det svårt, och ibland omöjligt, att göra jämförelser.

En ny enkät visar emellertid att européerna anser att diskriminering på grund av ras eller etniskt ursprung är den vanligaste formen av diskriminering i EU – och att den blir allt vanligare. Andra typer av diskriminering anses minska (ålder, kön) eller ligga kvar på samma nivå (sexuell läggning).

Välj hög kontrast Normal textstorlek Öka textstorlek med 200 procent Tipsa en vän Skriv ut denna sida

 

Hittade du vad du letade efter?

Ja Nej

Vad letade du efter?

Har du några förslag på förbättringar?

Länkar