Navigatsioonitee

Võrdõiguslikkuse alased õigusaktid ellu! - 29/09/2008

Ratastoolis olev mees keevitamas

Diskrimineerimist käsitleval konverentsil tuuakse esile erinevus seaduse ja tegelikkuse vahel.

Euroopas on ranged diskrimineerimise vastased seadused, kuid võrdne kohtlemine sageli siiski puudub. 29.–30. septembril Pariisis toimunud võrdõiguslikkuse alasel tippkohtumisel DeutschEnglishespañolfrançaisitaliano said asjaomased eksperdid võimaluse vaadata üle alates 2007. aasta ELi diskrimineerimisevastasest kampaaniast tehtud edusammud.

Tööturul esineb siiani sageli ebavõrdsust. Naised teenivad 15 protsenti (erasektoris 25 protsenti) vähem kui mehed ning juhtivkohtadel töötavaid naisi on samuti vähem. Ainult pooltel puuetega inimestel on töö, puueteta inimeste tööhõive on seevastu 68 protsenti. Nii noored kui vanad kogevad east tulenevat diskrimineerimist.

Samad ühiskonnarühmad kogevad diskrimineerimist ka tervishoiu, hariduse, sotsiaalkindlustuse ja eluasemega varustatuse valdkonnas. Juulis tegi Euroopa Komisjon õigusakti ettepaneku DeutschEnglishfrançais, millega tagataks kaitse asjaomastes valdkondades. Sellega täiendatakse olemasolevaid tööalast diskrimineerimist keelustavaid õigusakte.

Kuid diskrimineerimisega võitlemine nõuab enamat, kui tõhusad seadused.Konverentsi üks eesmärke oli uurida, kuidas muuta sügavalt juurdunud käitumismudeleid ning pikaajalisi institutsionaalseid ja kutsealaseid tavasid.

Alati ei ole lihtne saada selge ettekujutus Euroopas asetleidvast diskrimineerimisest. ELi liikmesriikides on erinevad meetodid andmete kogumiseks, mis teeb võrdlemise keeruliseks, kui mitte võimatuks.

Eurooplased peavad vastavalt hiljutisele uuringule ELis kõige levinumaks diskrimineerimise vormiks rassil või rahvuslikul päritolul põhinevat diskrimineerimist. Sellist diskrimineerimist esineb üha sagedamini. Muud diskrimineerimise vormid, on kas vähenemas (vanusel ja sool põhinev diskrimineerimine) või vähemalt mitte sagenemas (seksuaalsest orientatsioonist tulenev diskrimineerimine).

Kõrge kontrastsusega versioon Tavaline kirjasuurus Kirjasuurus 200 % saada sõbrale prindi see lehekülg

 

Kas leidsite otsitava teabe?

Jah Ei

Mida te otsisite?

Kas teil on ettepanekuid?

Kasulikud viidad