Navigācijas ceļš

Pretdiskriminācijas infobuss dodas ceļā, lai viesotos 10 valstīs - 22/07/2008

Eiropas Savienībā spēkā esošie pretdiskriminācijas noteikumi pieskaitāmi pie plašākajiem pasaulē.Bet dažreiz ar likumiem vien nepietiek, lai uztvertu domu.

Pēdējos piecus gadus ES katru vasaru ir organizējusi infobusa turnejas, lai vairotu izpratni par vienādām tiesībām un cīnītos pret stereotipiem. Milzīgo dzelteno transportlīdzekli, ko rotā vēstījums "respektē", grūti palaist garām, bet, izmantojot 1,4 m augsto ratiņkrēslu pacēlāju, tam ir viegli piekļūt.

Šogad savu ceļojumu tas sāka ar Čehiju, ar viesošanos Prāgas mūzikas festivālā jūnijā. Infobusa ceļojuma maršrutā vēl ir deviņas citas valstis: Bulgārija, Igaunija, Latvija, Lietuva, Polija, Rumānija, Slovākija, Slovēnija un Ungārija. Ceļojums ilgs līdz oktobra beigām.

Infobuss katrā valstī piestās divās pilsētās un viesosies mūzikas, jauniešu un filmu festivālos, sporta pasākumos, augstskolās un nodarbinātības forumos. Ceļojuma mērķis ir darīt zināmu kampaņas vēstījumu, izmantojot interaktīvus pasākumus, – dziesmu konkursus, dažādībai veltītas spēles un šķēršļu pārvarēšanu ratiņkrēslā.  

Katrai valstij ir īpaša programma ar īpašiem pasākumiem, piemēram, apaļā galda diskusijas, koncerti un deju priekšnesumi.

Nesenas ES aptaujas dati apliecina, ka pagājušajā gadā viens no septiņiem eiropiešiem cietis no diskriminācijas – rases, etniskās izcelsmes, vecuma, invaliditātes, reliģiskās pārliecības, dzimuma vai seksuālās orientācijas dēļ.

Vairums eiropiešu uzskata, ka diskriminācija ir plaši izplatīta problēma, kas skar, piemēram, dzīvesvietas atrašanu, veselības aprūpi, izglītību un apdrošināšanu.

"Pārāk daudz cilvēku Eiropā joprojām neapzinās savas tiesības uz dzīvi bez diskriminācijas," paziņoja sociālo lietu komisārs Vladimirs Špidla. Šī kampaņa gādā, lai vēstījums sasniegtu iedzīvotājus, un palīdzēs tiesību vienlīdzību realizēt ikdienas dzīvē."

Par daudzveidību, pret diskrimināciju – tīmekļa vietne par aktuālajiem pretdiskriminācijas jautājumiem un darbībām ES.

Izvēlēties tumšu fonu Atjaunot rakstzīmju standartizmēru Palielināt rakstzīmju izmēru par 200 % Pārsūtīt šo lapu draugam Izdrukāt šo lapu

 

Vai atradāt meklēto?

Ko jūs meklējāt?

Vai jums ir kādi ieteikumi?

Noderīgas saites