Sökväg

Kampanjaffisch med tortyrredskap

57 länder, varav 11 EU-länder, deltar i en informationskampanj om tortyr.

Trots det internationella förbudet mot tortyr används tortyrmetoder fortfarande i många länder, även i länder som har undertecknat FN:s konvention mot tortyr. I EU bor omkring 40 000 människor som har överlevt tortyr. De flesta är flyktingar.

EU är fast beslutet att vidmakthålla det totala förbudet mot tortyr och annan grym, omänsklig och förnedrande behandling. Det är också det viktigaste målet för EU:s politik för mänskliga rättigheter.

Kampanjen ” Tortyr är oacceptabelt” visar projekt som EU har sponsrat för att få slut på tortyren. Huvudbudskapet är att alla länder måste agera för ta itu med orsakerna till tortyren och därigenom få till stånd ett totalstopp. EU stödjer detta arbete genom att finansiera projekt English (en) français (fr) i hela världen.

EU ger t.ex. stöd för att få den rättsvårdande personalen att delta i arbetet, stoppa leverans av redskap som används för tortyr och hjälpa tortyroffer att skapa sig ett nytt liv. Offren behöver psykologisk hjälp, läkarvård och juridisk rådgivning för att kunna återvända till arbetslivet.

De som utsätts för tortyr lider inte bara fysisk skada, utan får också psykiska men som kan göra det svårt att återuppta ett normalt liv. EU ger stöd till rehabilitering i 41 länder runtom i världen. Pengarna går bland annat till rehabiliteringscentrum för tortyroffer och nätverk i 16 EU-länder.

EU är en av de största bidragsgivarna till kampen mot tortyr med nära 12 miljoner euro varje år. ”Tortyr är oacceptabelt” är den största kampanj som EU deltagit i hittills. Den nådde sin kulmen på internationella dagen för stöd till tortyroffer den 26 juni.

Välj hög kontrast Normal textstorlek Öka textstorlek med 200 procent Tipsa en vän Skriv ut denna sida

 

Hittade du vad du letade efter?

Ja Nej

Vad letade du efter?

Har du några förslag på förbättringar?

Länkar