Ścieżka nawigacji

Kampania przeciwko torturom - 30/06/2008

Plakat kampanii przedstawiający narzędzia tortur

Pięćdziesiąt siedem krajów, w tym 11 państw UE, bierze udział w kampanii przeciwko stosowaniu tortur.

Chociaż prawo międzynarodowe zakazuje tortur, w wielu krajach – czasem nawet tych, które ratyfikowały konwencję ONZ przeciwko torturom – są one powszechnie stosowaną praktyką. W Unii mieszka obecnie 400 tys. osób, które w przeszłości zostały poddane torturom. Większość z nich to uchodźcy.

UE jest zdecydowana stać na straży bezwzględnego zakazu stosowania tortur i innych okrutnych, nieludzkich lub poniżających praktyk. Położenie im kresu jest jednym z głównych celów wspólnotowej polityki w dziedzinie praw człowieka.

Kampania „ Tortury są niedopuszczalne” nadaje rozgłos projektom finansowanym przez Komisję Europejską, których celem jest przeciwstawienie się stosowaniu tortur. Kampania ma za zadanie uświadomić światu, że wszystkie kraje muszą podjąć działania, by położyć kres torturom i zidentyfikować przyczyny tego zjawiska. Aby ułatwić tego rodzaju działania, Unia finansuje realizowane na całym świecie projekty English (en) français (fr) .

Projekty te są różnorodne – obejmują na przykład szkolenie funkcjonariuszy organów ochrony porządku publicznego, wstrzymanie dostaw narzędzi wykorzystywanych do tortur czy też pomoc ich ofiarom. Osoby, które przeżyły tortury, potrzebują wsparcia ze strony psychologów i lekarzy oraz pomocy prawnej.

Ofiary ucierpiały nie tylko na zdrowiu fizycznym, ale także psychicznym, co może utrudnić im powrót do normalnego życia. Unia zapewnia wsparcie na rzecz ich rehabilitacji w 41 krajach na całym świecie, finansuje także ośrodki i sieci rehabilitacji ofiar tortur w 16 państwach UE.

Unia jest również jednym z głównych dawców pomocy na rzecz walki przeciwko stosowaniu tortur, gdyż corocznie przeznacza na ten cel prawie 12 mln euro. Kampania „Tortury są niedopuszczalne” to pierwsza tego rodzaju akcja prowadzona na tak dużą skalę. Jej uwieńczeniem było zorganizowanie 26 czerwca obchodów Międzynarodowego Dnia Pomocy Ofiarom Tortur.

Włącz duży kontrast Ustaw normalny rozmiar czcionki Powiększ rozmiar czcionki o 200% Wyślij tę stronę do znajomego Drukuj

 

Czy znaleźli Państwo poszukiwane informacje?

Tak Nie

Jakich informacji Państwo szukają?

Czy mają Państwo jakieś uwagi?

Przydatne linki