Navigācijas ceļš

"Nē" spīdzināšanai! - 30/06/2008

Campaign poster showing weapons

Piecdesmit septiņas valstis, ieskaitot vienpadsmit ES dalībvalstis, piedalās kampaņā, lai vairotu izpratni par šausmām, ko rada spīdzināšana.

Lai gan spīdzināšana ir aizliegta saskaņā ar starptautiskajām tiesībām, to joprojām plaši praktizē daudzās valstīs, pat tādās, kas ir ratificējušas Apvienoto Nāciju Organizācijas Konvenciju pret spīdzināšanu. Novērtēts, ka Eiropas Savienībā dzīvo 400 000 cilvēku, kas pārdzīvojuši spīdzināšanu. Vairums no viņiem ir bēgļi.

ES nostāja irnelokāma – irjāpanāk, lai ievērotuspīdzināšanas un cietsirdīgas, necilvēcīgas un pazemojošas izturēšanās absolūto aizliegumu.Izbeigt šādu darbību praktizēšanu ir viens no galvenajiem mērķiem, kuru ES izvirzījusi savai politikai cilvēktiesību jomā.

Kampaņa ar nosaukumu "Spīdzināšana nav pieņemama" uzsver Eiropas Komisijas visā pasaulē atbalstītos projektus cīņai pret spīdzināšanu. Vēstījums nav pārprotams: visām valstīm ir jāveic pasākumi, lai izbeigtu spīdzināšanu un cīnītos pret parādībām, kas to izraisa. Tālab Komisija finansē projektus English (en) français (fr) visā pasaulē.

Šie projekti ir dažādi: izglītot tiesībsargājošo iestāžu darbiniekus, bloķēt spīdzināšanai izmantoto iekārtu piegādi un palīdzēt upuriem atsākt normālu dzīvi. Cilvēkiem, kas pārdzīvojuši spīdzināšanu, ir vajadzīga psiholoģiska, medicīniska, juridiska un profesionāla palīdzība.

Patiesībā bez fiziskajām ciešanām šiem cilvēkiem ir arī psiholoģiska trauma, kuras dēļ viņi, iespējams, nevar atsākt normālu dzīvi. ES sniedz savu atbalstu spīdzināšanas upuru rehabilitācijai 41 valstī, ieskaitot finansējumu rehabilitācijas centriem un tīkliem16 ES valstīs.

ES ir viens no lielākajiem atbalsta sniedzējiem cīņā pret spīdzināšanu, – katru gadu ES atvēl šim mērķim gandrīz 12 miljonus eiro. ES jaunā kampaņa "Spīdzināšana nav pieņemama" ir pirmais šāda vēriena pasākums. Kampaņa sasniedza savu kulmināciju 26. jūnija pasākumos ANO ierosinātās Starptautiskās spīdzināšanas upuru atbalsta dienas ietvaros. 

Izvēlēties tumšu fonu Atjaunot rakstzīmju standartizmēru Palielināt rakstzīmju izmēru par 200 % Pārsūtīt šo lapu draugam Izdrukāt šo lapu

 

Vai atradāt meklēto?

Ko jūs meklējāt?

Vai jums ir kādi ieteikumi?

Noderīgas saites