Navigatsioonitee

Ei piinamisele! - 30/06/2008

Piinamisvahendeid kujutav plakat

Viiskümmend seitse riiki (sealhulgas 11 ELi liikmesriiki) võtavad osa kampaaniast, mille eesmärk on suurendada teadlikkust piinamisega seotud koledustest.

Kuigi piinamine on rahvusvahelise õiguse kohaselt keelatud, leiab see endiselt laialdast kasutust mitmetes riikides, sealhulgas isegi mõnes ÜRO piinamisvastase konventsiooni ratifitseerinud riigis. ELis elab 400 000 piinamisohvrit, kellest enamik on põgenikud.

EL on kindlalt pühendunud piinamise ning julma, ebainimliku või alandava kohtlemise absoluutsele keelustamisele. Sellise tegevuse lõpetamine on ELi inimõiguste poliitika üks peamisi eesmärke.

Kampaania „Piinamine on lubamatu” tutvustab projekte, mida EL on rahastanud piinamise lõpetamiseks kogu maailmas. Selle põhisõnum on, et kõik riigid peavad astuma samme piinamise lõpetamiseks ning tegelema selle algpõhjustega.EL toetab asjaomaseid jõupingutusi, rahastades projekte English (en) français (fr) kõikjal maailmas.

Need hõlmavad näiteks õiguskaitsetöötajate palkamist, piinamiseks kasutatavate vahendite tarnimise peatamist ning piinamisohvrite abistamist. Ohvrid vajavad psühholoogilist nõustamist, meditsiinilist ja õiguslikku abi ning abi tööle naasmisel.

Piinamisohvrid võivad saada mitte üksnes füüsilist, vaid ka psühholoogilist kahju, mis takistab neil normaalse elu jätkamist. EL toetab piinamisohvrite rehabilitatsiooni alaseid meetmeid 41 riigis üle kogu maailma. See hõlmab ka toetust  piinamisohvrite rehabiliteerimiskeskustele ja võrgustikele 16 ELi liikmesriigis.

EL eraldab igal aastal peaaegu 12 miljonit eurot  piinamisvastase võitluse toetuseks, olles nii üks suuremaid abiandjaid. „Piinamine on lubamatu” on esimene nii laiaulatuslik kampaania. Kampaania kulmineerus ÜRO rahvusvahelise piinamisohvrite toetamise päeva tähistamiseks korraldatud üritustega 26. juunil.

Kõrge kontrastsusega versioon Tavaline kirjasuurus Kirjasuurus 200 % saada sõbrale prindi see lehekülg

 

Kas leidsite otsitava teabe?

Jah Ei

Mida te otsisite?

Kas teil on ettepanekuid?

Kasulikud viidad